Hvorfor nettbutikker ikke bør ignorere PWA

Nettbutikker trenger ikke lenger å velge mellom å lage en app med fantastisk brukeropplevelse eller et nettsted med mer trafikk - De kan få det beste fra begge verdener med PWA.
Det siste tiåret har nettbutikker jobbet hardt for å komme ut til kundene på smarttelefonene deres. Frem til nå har den eneste måten å lage opplevelser på mobil med rik funksjonalitet som kameraintegrasjon, geolokalisering og utvidet virkelighet (AR) vært å bygge en mobilapp. Men forbrukernes appetitt på apps er avtagende, noe som gjør mobil adopsjon […]

De fem typene scrum møter

5 typer scrum-møter som forekommer i en Sprint-syklus
 Scrummøter er en integrert del av scrum-metodeverket, Møtene er definert både for å skape regularitet og for å minimere behovet for andre møter enn de som er definert i scrum. La oss se litt på de 5 ulike typene scrum-møter som forekommer på bestemte tidspunkt av en sprint-syklus, og hva som er formålet med de […]

Skybasert ERP, velge eller vente?

Skybasert ERP er fleksibel og bedriften har ikke lenger kostander knyttet til drift av løsningen. Et skybasert ERP-system er med andre ord et godt utgangspunkt for å kunne utnytte potensialet i fremtidens løsninger.
En sterk ERP-løsning kan være vitalt for virksomheten. Mens noen bedrifter nå går over til skybaserte ERP-løsninger er andre enda ikke klar til å flytte en så sentral løsning ut i skyen. Uansett hvor du er på denne skalaen er det noen ting du trenger å vite for å ta kvalifiserte beslutninger om ERP, nå […]

9 KPI-er for IT avdelingen

Tradisjonelt har mange organisasjoner behandlet budsjetter som et årlig nødvendig onde, men hvis IT budsjettet i stedet sees som et verktøy for å realisere selskapets strategiske plan har det noen opplagte fordeler.
Digitalisering setter informasjonsteknologi i sentrum av forretningsutviklingen og IT ledere får ofte spørsmål om verdien av IT investeringene. Regnskapet viser kostnadene med IT, men det kan være en utfordring å kvantifisere verdien av IT og vise at nivået på investeringene i IT er i samsvar med selskapets strategiske plan. For å imøtekomme dette må IT […]

Det som blir målt blir gjort

Key Performance Indicator, eller KPI, er i dag et integrert begrep i mange norske bedrifter.
Overskriften er en gammel kliché som ingen sikkert kjenner opphavet til. Noen sier den går helt tilbake til Rheticus på 1500-tallet. Uansett opprinnelse er betydningen klar: Å måle noe gir deg den informasjonen du trenger for å sikre at du faktisk oppnår det du ønsker. Key Performance Indicator, eller KPI, er i dag et integrert […]