IT på CFOs premisser

I et konkurranseutsatt marked trenger bedrifter fleksibilitet til raskt å ta i bruk ny teknologi. SaaS tilbyr løsninger for bedrifter som søker lavere investeringsrisiko, rask implementering og tilgang til ekstern kompetanse.
For mange selskaper utgjør ofte kostnadene med informasjonsteknologi (IT) en vesentlig del av selskapets kapitalutgifter (CapEx). Dette kan også i perioder ha en vesentlig innvirkning på kontantstrømmen. Med CapEx modellen vil selskapet avskrive investeringen over tid, men i et stadig mindre forutsigbart IT landskap kan dette også gjøre det vanskeligere for selskapet å reagere raskt […]

Sikkerhetsstrategi og cyber-forsvar

Digitalisering endrer virksomhetens sikkerhetslandskap fundamentalt. Den raske ekspansjonen av ny teknologi med nye muligheter og on-demand tjenester, utsetter virksomheter for nye trusler og sikkerhetsrisikoer.
Implementering av skytjenester og økt mobilitet betyr at viktige deler av organisasjonens IT-landskap nå ligger utenfor kontroll av deres CIO. Verdikjeder er blitt lengre og mer uoversiktlige. Når tjenester blir satt ut blir man mer avhengighetene av underleverandører og en stadig større del av virksomhetens IT systemer eksponeres på nettet. Et nytt trusselbilde Systemene våre […]

Bruk av blockchain i forsyningskjeden

Blockchain er utvilsomt en genial oppfinnelse - hjernebarnet til en person eller en gruppe mennesker kjent under pseudonymet Satoshi Nakamoto. Med sine distribuerte databaser skaper blockchain-teknologi ryggraden i en ny type digital samhandling.
Historien om elektronisk datautveksling i transportbransjen går helt tilbake til 1960-årene, da amerikanske selskaper først begynte å utveksle data elektronisk, men først i 1988 ble de første UN / EDIFACT meldingene godkjent i De forente nasjoner. Dette var før Internett ble allment tilgjengelig. Meldingene ble ofte sendt over såkalte VANs (Value Added Networks), som ga […]

Etiske regler for prosjektledere

Har du tenkt over forholdet mellom etikk og prosjektledelse? PMI har definert en etisk kodeks som enhver prosjektleder burde kjenne til, og forholde seg til.
Hvis du ser deg selv i speilet, liker du det du ser? Hva sier den indre stemmen? Jeg tror denne allegorien er et flott bilde som kan hjelpe oss å gjøre det som er rett. Prosjektledere stilles til tider ovenfor etiske problemstillinger som en konsekvens av jobben man gjør med endringer i bedrifter, eller anskaffelser […]

Hvordan få et produkt raskere på markedet?

Agile (smidige) metoder som Scrum er etterhvert godt etablert innen programvareutvikling, men fortsatt lite brukt innen annen produktutvikling.
Mange opplever et økt behov for akselerert produkt- eller tjenesteutvikling. Hvordan håndterer man det? Svaret er Scrum, et metodeverk for utvikling av komplekse produkter. Man kan si at det er en tilnærming som anvender Lean prinsipper på produktutviklingssykluser. For de som ikke er kjent med Scrum, her er en kort beskrivelse av de grunnleggende prinsippene: […]