Mye har endret seg på 30 år

I år er det 30 år siden World Wide Web så dagens lys – en oppfinnelse med mål om at folk over hele verden enkelt skulle kunne dele informasjon på tvers at landegrenser. Nå er halve kloden online.
I mars 1989 publiserte en mann ved navn Tim Berners-Lee, som da var ansatt ved CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire), et forslag til en måte å dele informasjon blant organisasjonens mange ansatte.  Forslaget beskrev det som skulle bli World Wide Web. Berners-Lee ble ikke rik av forslag sitt. Pengene har gått til folk […]

Hva er Voice of Customer?

Vet du hva forskjellen er mellom vellykkede og mislykkede bedrifter? De vellykkede forstår kundene sine. Kundens stemme er verdifull for alle virksomheter.
Det er viktigere enn noensinne å lytte til kundenes behov. De er den viktigste delen av enhver virksomhet, og virksomheter konkurrerer hver eneste dag om kunder. Først når vi har identifisert kundene og forstått deres behov, kan vi presentere dem for produkter og tjenester som er i tråd med deres interesser.  Kundens stemme eller Voice […]

Kontinuerlig forbedring av prosesser

Kunder ønsker lavere priser, men krever samtidig bedre kvalitet og mer verdi. De som vinner i denne konkurransen er ofte selskaper som har effektive prosessene, oppnådd gjennom erfaring og kontinuerlig prosessforbedring.
«Hvis du ikke kan beskrive det du gjør som en prosess, vet du ikke hva du gjør.» W. Edwards Deming For å forbli konkurransedyktig søker bedrifter alltid etter måter å bli mer kostnadseffektiv, og få mest mulig ut av ressursene sine. For å oppnå dette er det avgjørende å ha en god fotståelse av prosessene […]

Betydningen av sprintplanleggingsmøter

Med scrum starter hver sprint med et planleggingsmøte der teamet velger fra produktbackloggen de oppgavene man tror teamet kan levere i løpet av neste sprint.
Sprintplanleggingsmøtet er det første møtet i en sprint. I Scrum er det vanlig at  både produkteier, ScrumMaster og hele Scrum-teamet deltar på dette møtet. Andre interessenter kan også delta ved behov, selv om det sjeldent skjer i praksis. Under sprintplanleggingsmøtet beskriver produkteier de høyest prioriterte oppgavene i backloggen og alle bidrar i en åpen diskusjon […]

3 grunner til å outsource ordreekspedering

Det finnes ulike varianter av outsourcing, og det kan være svært lønnsomt å outsource ordreekspedering når volumet når en viss størrelse.
Det eneste konstante i handelsbdrifter som vokser er endring. Og for de heldige er en del av denne forandringen ofte en jevn økning av antall kundeordrer som kommer inn. Ordrer som må leveres raskt. Selv om dette ved første øyekast virker som et luksusproblem er det faktisk en stort utfordring for mange selskaper. Se også […]