Ny teknologi endrer gamle handelsbedrifter

Grensene mellom ulike shoppingkanaler viskes mer og mer ut ettersom vi beveger oss mot en sømløs omnikanalmodell.
Uansett størrelse, ser bedrifter alltid etter måter å øke produktivitet, effektivitet og ytelse.  Innføring av ny teknologi kan bidra til det, men hvordan man tar i bruk den nye teknologien er avgjørende for resultatet. NT + OO = OEO Du har kanskje sett formelen før:  New Technology + Old Organization = Old Expensive Organization.  Evnen […]

Warehouse Management Systems (WMS)

Et effektivt distribusjonslager er essensielt for en fleksibel og effektiv logistikk.
Et distribusjonslager er ikke bare en stor bygning.  De inneholder også varer for mange ti-talls millioner kroner og sysselsetter ofte en stor del av virksomhetens arbeidsstyrke. Det er derfor fornuftig å investere i teknologi for å oppnå optimal styring av dette viktige leddet i forsyningskjeden.  Et lagerstyringssystem, eller WMS (Warehouse Management System), skal holde rede […]

Poka Yoke – Det handler om å unngå feil

Poka Yoke har blitt en standardiseringsteknikk som kan brukes i enhver produksjons- eller tjenestebransje. Ideen om først og fremst å forhindre feil er universelt anvendelig og har vist seg å være en ekte effektivitetsbooster.
Poka yoke er et Lean verktøy som refererer til feilsøking i en prosess.  En «poka» er en «utilsiktet feil» og «yokeru» er japansk for å «forhindre».  Systemet ble opprinnelig laget av Shigeo Shingo på 1960-tallet og implementert på Toyota som en del av Toyota Production System (TPS). Poka Yoke brukes til å forhindre og unngå […]

Den nye typen arbeidsplass

Behovet for etter- og videreutdanning øker i takt med utviklingen i samfunnet generelt. I de fleste yrker og bransjer er jevnlig faglig påfyll helt nødvendig for å holde seg oppdatert innen fagområde.
Et litt annerledes blogginnlegg denne gang, men dette er et område som bør få mer oppmerksomhet fordi det berører mange arbeidsplasser, også innen IT. De fire industrielle revolusjonene Den første industrielle revolusjon strakk seg over en drøy hundreårsperiode fra omkring 1760 til 1870, og perioden kjennetegnes av at man tok i bruk vann og damp […]