ASP-modellen utfordres av ny teknologi

ASP var i mange år en av driverne for veksten i IT-bransjen, men modellen utfordres nå av tjenestebaserte skytjenester som leverer de nyeste løsningene med bedre sikkerhet og til lavere pris enn ASP.
Programvare kan leveres etter ulike driftsmodeller: lokal drift, fjerndrift, ASP eller SaaS.  Hvilken modell som passer en organisasjon best må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Her skal vi se litt på de to sistnevnte modellene og hva som skiller dem fra hverandre. Forkortelsen SaaS står for «Software as a Service». Det betyr at programvaren leveres […]

Manglende overholdelse av GDPR kan koste millioner

Virksomheter som ignorerer lagringsbegrensningen kan få høye bøter, selv om dataene bare lagres i økonomisystemet.
Det er snart et år siden GDPR ble iverksatt, den 20. juli 2018.  GDPR står for General Data Protection Regulation, og er EUs personvernforordning som omfatter innsamling, bruk og oppbevaring av personopplysninger i alle virksomheter og organisasjoner. Regelverket er felles for alle EU og EØS-land. Formålet med reguleringen er å gi forbrukere bedre personvern. «Riset bak […]

Bør feil beskrives som user stories?

Brukerhistorier (user stories) er et effektivt verktøy for scrum teams, men bør feil også beskrives som en brukerhistorier?
Spørsmålet kom nylig opp i en diskusjon, og det kan være interresant å se litt på hvordan vi best administrerer bugs og feilretting i et smidig utviklingsprosjekt. For å svare på spørsmålet om hvorvidt man bør benytte brukerhistorier for å beskrive feil man oppdager, må vi først sortere de ulike feilene i tre kategorier: Feil […]

Hvordan bruke et SIPOC diagram

Hvis vi trenger å forbedre eller forandre en prosess, må vi forstå selve prosessen, noe som bare er mulig hvis vi kjenner leverandørene, input, output, prosesstrinnene og kundene i dagens prosess.
Når man jobber med prosessforbedring er SIPOC et verktøy som oppsummerer inngangene og utgangene til en eller flere prosesser i tabellform.  Akronymet SIPOC står for leverandører (Suppliers), Input, Prosess, Output og kunder (Customers)som danner kolonner i tabellen. Metoden ble tatt i bruk innen TQM  på slutten av 1980-tallet, og er i dag brukt innen både […]

Når Kanban er det beste valget

Kanban er en måte å ta i bruk prinsippene fra Lean innen IT. Scrum er en metodikk med få regler – Kanban har enda færre.
Scrum er bra. Men uansett hvor bra Scrum er, tror jeg ikke Scrum er riktig i enhver situasjon. I noen situasjoner kreves andre tilnærminger.  Men det kan fortsatt være et behov for en smidig tilnærming.  Da kan Kanban være et godt alternativ. Hva er Kanban?  Ordet er japansk og betyr «kort» eller «tegn/signal». Kanban er […]