A3: Metode for strukturert problemløsning

Japanske Toyota Motor Corporation er kjent for sin innsats for kontinuerlig forbedring og bidrag til utvikling av metoder som Lean og Six Sigma. A3 er en slik strukturert metode for problemløsning, først brukt av Toyota.
I utgangspunktet er A3-prosessen en strukturert mal for å problemløsning.  Tilnærmingen bruker vanligvis et enkelt ark med A3-papir, noe som har gitt metoden dens navn. A3-tilnærmingen er også kjent som SPS, som står for «Systematic Problem Solving».  Tilnærmingen er basert på prinsippene i PDCA (Plan, Do Check, Act). Oppbygging av en A3 rapport Her er […]

Den datadrevne virksomheten

Big Data, kunstig intelligens og maskinlæring omtales alle som markante bidrag til en digital transformasjon, men hva kjennetegner en datadrevet virksomhet?
Gjennom hele 1900-tallet  var tilgang til kapital den viktigste driveren for økt konkurransekraft.  Dette har endret seg radikalt i løpet de siste tiårene. Med digitale plattformer og sosiale medier er tilgang til talent og kompetanse blitt en stadig viktigere faktor – i mange bransjer viktigere enn tilgang til kapital. Når en virksomhet skal bli mer […]

Fasene i et DMAIC prosjekt

DMAIC metodikk er mye brukt innen Lean og Six Sigma. Den består av fem faser: Definere, måle, analysere, forbedre og kontrollere.
DMAIC er et akronym for Define, Measure, Analyze, Improve og Control, som henviser til en datadrevet syklus som brukes til å forbedre, optimalisere og stabilisere forretningsprosesser og -design.  Verktøyet er ofte omtalt i forbindelse med Six Sigma, men metoden kan også brukes som et generelt rammeverk for andre forbedringsprosjekter. Metoden krever at alle stegene DMAIC […]

OKR: Et rammeverk for hårete mål

OKR er et enkelt verktøy som brukes av Google og andre kjente selskaper for å skape engasjement rundt måloppnåelse.
Har du noen gang lurt på årsaken til at gigantene i IT bransjen til stadighet slår markedet og øker inntektene sine?  En del av svaret er bruken av OKRs.  OKR er et rammeverk for å definere og følge opp mål og resultater som først ble tatt i bruk av IT selskapet Intel på 80-tallet, men […]