Før et prosjekt blir et prosjekt

Før virksomheten kan beslutte om det skal starte planleggingen av et prosjekt er det en jobb som må gjøres.
Alle virksomheter bør ha en strukturert tilnærming til hvordan man definerer behov og styrer endringsprosessene som skal realisere virksomhetens strategiske mål. For å realisere målene må man bruke tid og ressurser optimalt, og ikke sløse med ressursene eller starte opp aktiviteter man ikke har kapasitet til å følge opp. Noen organisasjoner kaller dette for porteføljestyring. […]

Servant leadership – en tjenende leder

Uttrykket «servant leadership» ble introdusert av Robert K Greenleaf i essayet «The Servant as Leader» som han publiserte på 1970-tallet.
Den beste lederen er den hvis eksistens knapt merkes av folket … Når arbeidet er fullført, sier alle det var vi selv som oppnådde det!Lao Tzu  Sitatene over er fra den kinesiske filosofen Lao Tzu som levde ca. 500 år f.kr. og beskriver en leder som tjener sine undersåtter like mye som undersåttene tjener ham. Denne […]