Drivere for innovasjon

Utviklingen, spesielt innføring av ny teknologi, har gjort at innovasjon nå skjer mye fortere enn før.
Ordet «innovasjon» er avledet fra det latinske ordet «innovare» som betyr å fornye eller å skape noe nytt.  Innovasjon omfatter så mangt. Fra utvikling av nye produkter eller tjenester og innføring av ny teknologi til nye forretningsmodeller som fundamentalt endrer måten virksomheten skaper verdier på. De beste nyvinningene bygger på en grunnleggende forståelse av hva […]