Hva inneholder et Balanced Scorecard?

Balanced Scorecard og KPIer er mer enn bare data. De forteller historien om hvordan man gjennomfører strategien i praksis.
På reisen mot suksess kan bedriftsledere til tider oppleve det krevende å overføre strategi til riktige taktiske beslutninger og operative handling.  Når selskapet har et Balanced Scorecard (BSC) som oversetter selskapets visjon og strategi til et sammenhengende sett med målbare kriterier er det lettere å realisere målene. Et Balanced Scorecard er et strategisk planleggings- og […]