ASP-modellen utfordres av ny teknologi

ASP var i mange år en av driverne for veksten i IT-bransjen, men modellen utfordres nå av tjenestebaserte skytjenester som leverer de nyeste løsningene med bedre sikkerhet og til lavere pris enn ASP.

Programvare kan leveres etter ulike driftsmodeller: lokal drift, fjerndrift, ASP eller SaaS.  Hvilken modell som passer en organisasjon best må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Her skal vi se litt på de to sistnevnte modellene og hva som skiller dem fra hverandre.

  Forkortelsen SaaS står for «Software as a Service». Det betyr at programvaren leveres som en tjeneste i stedet for som en tradisjonell programvarelisens. ASP er en forkortelse for «Application Service Provider», som i praksis betyr programvareutleie. 

   Selv om det er en betydelig forskjell mellom SaaS og ASP, forveksles modellene ofte. For mange er det vanskelig å skille mellom om en nettbasert løsning er et SaaS-tilbud eller en ASP-applikasjon. Imidlertid er en ASP mye nærmere tradisjonell programvarebruk enn SaaS.  

    ASP leverandører leverer databaserte tjenester til kunder over Internett.  En av fordelene med ASP er at små og mellomstore bedrifter kan få levert programvare og tjenester, inkludert fysisk og digital sikkerhet og teknisk støtte fra en profesjonell leverandør. ASP har derfor tradisjonelt vært en måte for bedrifter å outsource noen eller nesten alle bedriftens IT-behov.

     På samme måte tilbyr SaaS leverandører programvare leveret som en tjeneste, der brukerne får tilgang til programvaren via en nettleser. 

      Forskjellen mellom ASP og SaaS

      Både ASP og SaaS leverandører tilbyr programvare tilgjengelig over Internett, men det er noen betydelige forskjeller mellom de to løsningene.

       Ideelt sett utvider SaaS ideen med ASP-modellen.  Mens ASP fokuserer på å drifte og administrere tredjeparts programvare, håndterer SaaS-leverandører programvare de selv har utviklet.  I tillegg tilbyr ASP ofte tradisjonelle klient-server applikasjoner, som krever installasjon av programvare på brukernes PCer, mens SaaS programvare utelukkende er tilgjengelig via Internett.

        ASPs programvarearkitektur krever at man må ha separate installasjoner av applikasjonen og egne lisenser for hver bedrift.  SaaS-løsninger bruker en multi-tenantarkitektur der applikasjonen betjener flere brukere og bedrifter.  Brukerne trenger ikke lisens til programvaren slik som med ASP, men betaler for bruk av applikasjonen. Leverandøren er ansvarlig for vedlikehold, lagring av data og forretningslogikk i skyen.

         SaaS kunder deler ressurser og infrastruktur

         SaaS er kjennetegnet av at kunder deler ressurser og infrastruktur.  Siden SaaS er skalerbar og standardisert, kan leverandørene dra full nytte av stordriftsfordeler og redusere kompleksiteten med tilpasninger, samt redusere de totale driftskostnadene. SaaS-modellen består av en integrert kodebase som leveres som en tjeneste til flere kunder.  Det gjør at man slipper å oppgradere kundene enkeltvis når det kommer endringer. Ytterligere kapasitet, flere brukere, tilleggskomponenter eller funksjoner bestilles av hver enkelt kunde. 

          Versjonshåndtering

          Med en SaaS-løsning vil brukeren alltid ha nyeste versjon av programvaren, siden leverandøren gjør oppdateringer og vedlikehold av den felles kodebasen. ASP krever derimot at leverandøren oppdaterer løsningene til hver enkelt kunde, en etter en, noe som gjør regelmessig vedlikehold og oppdateringer både kostbart og tidkrevende. En applikasjon som blir distribuert i en ASP-modell, støtter som regel ikke en multi-tenantarkitektur. Tradisjonelle single-tenant applikasjoner, som finnes i ASP-modellen, er i mange tilfeller eldre programvare som ikke er konstruert for å støtte kravene til en SaaS-arkitektur.

           En stor fordel ved SaaS er at bedrifter potensielt kan redusere kostnader til IT-support ved å outsource maskin- og programvarevedlikehold og support til SaaS-leverandøren. SaaS brukes da også hovedsakelig som leveringsmodell for forretningsapplikasjoner. Siden en typisk SaaS-løsning er bygget fra grunnen i stedet for å bli tilpasset nettet, kan den dra full nytte av dagens webfunksjoner.

            Andre begrensninger med ASP

            Det er i tillegg flere grunner til at ASP modellen taper i konkurranse med SaaS. De to viktigste er:

            • Mangel på skalerbarhet for driftsleveradøren
            • For mye tilpasning

             Selv om det finnes leverandører som fortsatt har suksess med ASP-modellen, er suksessen begrenset av problemer med skalerbarhet og tilpasning mellom systemer. 

              Konklusjon

              SaaS-modellen er en kostnadseffektiv Internett-basert tjeneste som tilbyr moderne løsninger som krever lite investering og ingen infrastrukturkostnader.  Det er en klar økning i bruken av SaaS for å levere applikasjonstjenester.  Dette gjelder spesielt i SMB-markedet der bedrifter med begrensede interne ressurser kan bruke SaaS-modellen til å tilpasse seg endringer og være mer konkurransedyktige i markedet.

               Legg igjen en kommentar

               Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *