Betydningen av sprintplanleggingsmøter

Med scrum starter hver sprint med et planleggingsmøte der teamet velger fra produktbackloggen de oppgavene man tror teamet kan levere i løpet av neste sprint.

Sprintplanleggingsmøtet er det første møtet i en sprint. I Scrum er det vanlig at  både produkteier, ScrumMaster og hele Scrum-teamet deltar på dette møtet. Andre interessenter kan også delta ved behov, selv om det sjeldent skjer i praksis. Under sprintplanleggingsmøtet beskriver produkteier de høyest prioriterte oppgavene i backloggen og alle bidrar i en åpen diskusjon for å fjerne uklarheter og misforståelser. Gjennom denne prosessen får man et mest mulig realistisk estimat på gjennomføring av oppgaven, og svar på spørsmålene: «Hva kan leveres i neste sprint?» og «hvordan skal vi utføre arbeidet?» 

  Se også : De fem typene scrum møter.

   For å si det enkelt, sprintplanleggingsmøtet skal gi struktur, sette forventninger og definere backloggen for den kommende sprinten. Oppgavene i forbindelse med møtet fordeler seg slik: 

    Rollene i planleggingsmøtet

    ScrumMaster facilliterer møtet, sender innkalling, bestiller møterom, sørger for at kaffe/forfriskninger er tilgjengelig, og eventuelle videokonferanser eller andre eksterne tilkoblinger er klare når møtet starter. Når det gjelder planlegging, bør ScrumMaster «timeboxe» møtet i forhold til sprintens lengde. Hvis teamet jobber i 2 ukers sprinter, bør for eksempel sprintplanleggingsmøtet være mellom 2-4 timer. ScrumMaster må styre tidsbruken i møte for å sikre at det er en komplett sprintbacklogg klar når møtet avsluttes.

     Produkteier er ansvarlig for at elementer i backloggen blir definert og prioritert før møtet. Han eller hun vil være en ressurs for teamet når de stiller spørsmål om ønsket funksjonalitet og akseptansekriteria. Dette er uten tvil det viktigste av de fem møtene for en produkteier, og han eller hun må sette av god tid i forveien til å forberede seg.

      Prosjektteamet. Til slutt må selvfølgelig menneskene som skal gjøre arbeidet være med i møtet. Alle som skal bidra til å utvikle produktet, fra designere til testere, må være til stede og delta aktivt i dette møtet slik at de få en solid forståelse av hva som forventes av dem. 

       På møtet vil man typisk gjennomgå:

        • Det store bildet, målet for prosjektet
        • Diskusjon om ny informasjon som kan påvirke planen
        • Kapasitetsbegregning for den kommende sprinten
        • Gå gjennom definisjonen av «DONE» og foreta eventuelle oppdateringer
        • Presentasjon av punktene i backloggen som er høyest prioritert
        • Produkteier svarer på oppklarende spørsmål
        • Avklaring av forutsetninger og antakelser
        • Estimering av oppgaver
        • Enighet om planen for neste sprint

         Hvorfor arrangere sprintplanleggingsmøter?

         Fordelene man oppnår med gode sprintplanleggingsmøter kan inkludere:

          • Bedre samarbeid og teambygging
          • Felles forståelse av produktet
          • Beskrivelse av oppgavene
          • Prioritering av oppgavene
          • Estimering av oppgavene
          • Økt kunnskap
          • Ulike perspektiver kommer frem
          • Just In Time (JIT) planlegging

           For ScrumMaster bidrar disse møtene til å forberede teamet og sikrer at alle forstår nøyaktig hva målet for den kommende sprinten er. Spritmålet er en kort beskrivelse av hva teamet skal fullføre i løpet av sprinten. Teamet formulerer selv målet og publiserer det slik at folk kan henvise til det når det trengs. Dette er en enkel måte interessenter kan følge med på fremdriften i arbeidet.

            Se også : Betydningen av retrospektive prosjektmøter.

             YPlanleggingsmøtet kan virke overveldende, men hvis det er godt forberedt og teamet er motivert for å samarbeide, er det kanskje et av de mest effektive elementene i Scrum metodikken.

             Legg igjen en kommentar

             Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *