Hva inneholder et Balanced Scorecard?

Balanced Scorecard og KPIer er mer enn bare data. De forteller historien om hvordan man gjennomfører strategien i praksis.
På reisen mot suksess kan bedriftsledere til tider oppleve det krevende å overføre strategi til riktige taktiske beslutninger og operative handling.  Når selskapet har et Balanced Scorecard (BSC) som oversetter selskapets visjon og strategi til et sammenhengende sett med målbare kriterier er det lettere å realisere målene. Et Balanced Scorecard er et strategisk planleggings- og […]

Drivere for innovasjon

Utviklingen, spesielt innføring av ny teknologi, har gjort at innovasjon nå skjer mye fortere enn før.
Ordet «innovasjon» er avledet fra det latinske ordet «innovare» som betyr å fornye eller å skape noe nytt.  Innovasjon omfatter så mangt. Fra utvikling av nye produkter eller tjenester og innføring av ny teknologi til nye forretningsmodeller som fundamentalt endrer måten virksomheten skaper verdier på. De beste nyvinningene bygger på en grunnleggende forståelse av hva […]

God møteledelse gir gode møter

Å delta på møter kan være en frustrerende opplevelse. Allikevel øker stadig mengden av tid som brukes på møter.
Organisasjonspsykolog Henning Bang påpeker i sin avhandling «Effektivitet i ledergrupper» at en tredjedel av tiden i et møte er bortkastet og uproduktiv. Men, selv om møter ofte er både slitsomme og uproduktive, er de en stor del av hverdagen i så å si enhver bedrift. I en global undersøkelse utført av Microsoft mente 69% av de […]

A/B test av e-post markedsføring

Digital testing blir stadig viktigere for å lykkes. Bedre åpningsrate og klikkfrekvens gir flere besøkende og mer salg på nettstedet.
E-postkampanjer og nyhetsbrev kan være en fin måte å kommunisere med eksisterende, så vel som nye kunder.  Disse menneskene har sagt at de vil motta informasjon, mange av dem er sannsynligvis allerede kunder. Vi vet alle at det er enklere og rimeligere å beholde kunder enn det er å skaffe nye. Se også : ROI […]

Toyota Production System

Toyota Production System (TPS), eller det som nå er kjent som «Lean Manufacturing» regnes som den viktigste årsaken til Toyotas suksess
Taiichi Ohno regnes som oppfinneren av Toyota Production System . Systemets «magre» (Lean) tankegang handler om å eliminere sløsing og effektivisere prosesser og prosedyrer. Toyota Production System (TPS) er en kombinasjon av temaer, holdninger og spesifikke teknikker.  Suksessen til denne typen system avhenger av hvor forankret tankegangen er i et selskaps kultur.  Systemets særegne praksis, […]