Bruk av blockchain i forsyningskjeden

Blockchain er utvilsomt en genial oppfinnelse - hjernebarnet til en person eller en gruppe mennesker kjent under pseudonymet Satoshi Nakamoto. Med sine distribuerte databaser skaper blockchain-teknologi ryggraden i en ny type digital samhandling.

Historien om elektronisk datautveksling i transportbransjen går helt tilbake til 1960-årene, da amerikanske selskaper først begynte å utveksle data elektronisk, men først i 1988 ble de første UN / EDIFACT meldingene godkjent i De forente nasjoner. Dette var før Internett ble allment tilgjengelig. Meldingene ble ofte sendt over såkalte VANs (Value Added Networks), som ga selskapet en forbindelse til andre VAN-tilknyttede meldingsutvekslere. Disse meldingsstandardene er fortsatt mye brukt i dag.

  På grunn av kompleksiteten og mangel på gjennomsiktighet i våre nåværende forsyningskjeder er det stor interesse for hvordan ny teknologi kan forandre forsyningskjeden og logistikkindustrien. En av de mest interessante nye teknologiene som dukker opp er blockchain. Selv om blockchain startet med digitale valutaer gir teknologien også store muligheter for forbedring av forsyningskjeder.

   Hva er blockchain?

   Den enkleste måten å forklare hva blockchain er, er å tenke på det som en «distribuert hovedbok», en utvidet oversikt over kryptografisk signerte, ugjenkallelige transaksjoner som deles av alle deltakere i et nettverk. Tenk deg at du for eksempel har en loggbok der du holder oversikt over hvert salg du gjør. Hver gang du gjør et nytt salg registrerer du transaksjonen i hovedboken din. Blockchain tillater bedrifter å spore en transaksjon og utveksle transaksjoner med partnere.

    Det begynte med applikasjoner innen økonomi, men har utviklet seg til mellom annet også områder som produksjon og forsyningskjede. Teknologien kan potensielt redusere kostnader, redusere oppgjørstider og forbedre kontantstrømmen. Teknologien har også banet vei for «blockchain-inspirerte» løsninger som benytter noen av fordelene til blockchain.

    Hvordan fungerer blockchain?

    I en blockchain registreres hver transaksjon i en blokk med data, og alle blokkene er bundet sammen i sekvensiell rekkefølge slik at de danner en kjede. Du kan ha mange kopier av en blokk, slik at du kan dele kopier med kunder og leverandører. For å holde alle kopiene av kjeden synkronisert, definerer man regler for hvem som kan legge til nye blokker i kjeden og hvilken informasjon de kan inkludere. Du kan også angi tillatelser for hvem som kan lese informasjonen i hver blokk.

     Noen blockchain-plattformer kan også sette opp smarte kontrakter. Smarte kontrakter er akkurat som juridiske kontrakter, bortsett fra at de utføres automatisk. For eksempel kan en smart kontrakt automatisk overføre penger fra kundens bank til leverandør når de bekrefter mottak av en forsendelse.

      Hvorfor blockchain?

      Blockchains kan bidra til å løse tre av de store utfordringene som finnes i dagens forsyningskjeder.

      • For det første kan de holde transaksjonsinformasjon synkronisert mellom forskjellige systemer og mellom ulike aktører. Med andre ord kan blockchains gjøre det lettere for alle parter i en forsyningskjede å samarbeide.
      • For det andre kan de forbedre pålitelighet og datakvalitet ved å sørge for at man bruker ett felles datagrunnlag og automatisk håndhever reglene rundt hvem som kan gjøre oppføringer.
      • For det tredje kan blokkkjeder øke tilliten til forsyningskjeden.

      I internasjonale transaksjoner kan for eksempel blockchain gjøre det lettere for bankene å utstede kreditter og for tollmyndigheter å kontrollere dokumenter og klarere forsendelser

       Konklusjon

       Oppsummert kan vi konkludere med at potensielle fordeler med blockchain i forsyningskjeden inkluderer:

       • Betre sporing
       • Sikkerhetssystem
       • Reduserte kostnader
       • Forbedret lagerstyring
       • Forbedret «gjennomsiktighet»

       Jeg har tidligere skrevet om at SCM-løsninger hjelper bedrifter å optimalisere de tre nøkkelstrømmene i forsyningskjeden: produktflyt, informasjonsflyt og finansiell flyt. Blockchain-distribuerte «hovedbøker» gir en ny tilnærming til styring av informasjonsflyt som kan forandre mange av prosessene i en forsyningskjede.

        Blockchain er ikke svaret på enhver utfordring, men det er en god ide å begynne å sette seg inn i temaet. Selv om blockchain-modellen fortsatt kan virke umoden bør bedrifter begynne å evaluere teknologien, fordi det er en god sjanse for at blockchain kommer til å spille en viktig rolle i neste generasjon forsyningskjeder.

        Legg igjen en kommentar

        Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *