Drivere for innovasjon

Utviklingen, spesielt innføring av ny teknologi, har gjort at innovasjon nå skjer mye fortere enn før.
Ordet «innovasjon» er avledet fra det latinske ordet «innovare» som betyr å fornye eller å skape noe nytt.  Innovasjon omfatter så mangt. Fra utvikling av nye produkter eller tjenester og innføring av ny teknologi til nye forretningsmodeller som fundamentalt endrer måten virksomheten skaper verdier på. De beste nyvinningene bygger på en grunnleggende forståelse av hva […]

Toyota Production System

Toyota Production System (TPS), eller det som nå er kjent som «Lean Manufacturing» regnes som den viktigste årsaken til Toyotas suksess
Taiichi Ohno regnes som oppfinneren av Toyota Production System . Systemets «magre» (Lean) tankegang handler om å eliminere sløsing og effektivisere prosesser og prosedyrer. Toyota Production System (TPS) er en kombinasjon av temaer, holdninger og spesifikke teknikker.  Suksessen til denne typen system avhenger av hvor forankret tankegangen er i et selskaps kultur.  Systemets særegne praksis, […]

Servant leadership – en tjenende leder

Uttrykket «servant leadership» ble introdusert av Robert K Greenleaf i essayet «The Servant as Leader» som han publiserte på 1970-tallet.
Den beste lederen er den hvis eksistens knapt merkes av folket … Når arbeidet er fullført, sier alle det var vi selv som oppnådde det!Lao Tzu  Sitatene over er fra den kinesiske filosofen Lao Tzu som levde ca. 500 år f.kr. og beskriver en leder som tjener sine undersåtter like mye som undersåttene tjener ham. Denne […]

Kultur er nøkkelen til digital transformasjon

Den digitale revolusjonen skjer rundt oss, men hvordan påvirker den din bedrift? Hvordan kan du forberede deg på suksess i en digital fremtid?
Hver dag ser det ut til at teknologien beveger seg raskere. Cloud computing øker operativ fleksibilitet. Kunstig intelligens skaper smartere maskiner og trekker ut skjulte sannheter fra våre data. Innovasjontakten øker og forvandler alt den berører. I 2004 hadde Blockbuster sitt beste år. Med mer enn 8.000 butikker i USA og 84.000 ansatte, hadde kjeden […]

Hvordan unngå at endringer mislykkes

Når organisasjoner skal igjennom en omstillingsprosess, innebærer det i praksis at medarbeiderne skal endre måten de jobber på. Endringene kan være vanskelig å gjennomføre. Det tar ikke alle alltid hensyn til.
Når vi står overfor forandringer skaper det generelt stress og forstyrrelse. Vi må lære ting på nytt. Vi blir tvunget ut av vanene vårt. Det kan påvirke vår produktivitet negativt og føles ikke som en god ting. For virksomheter har endring en lignende effekt. Likevel, selskaper, team og enkeltpersoner som ikke klarer å endre seg […]