Drivere for innovasjon

Utviklingen, spesielt innføring av ny teknologi, har gjort at innovasjon nå skjer mye fortere enn før.
Ordet «innovasjon» er avledet fra det latinske ordet «innovare» som betyr å fornye eller å skape noe nytt.  Innovasjon omfatter så mangt. Fra utvikling av nye produkter eller tjenester og innføring av ny teknologi til nye forretningsmodeller som fundamentalt endrer måten virksomheten skaper verdier på. De beste nyvinningene bygger på en grunnleggende forståelse av hva […]

Toyota Production System

Toyota Production System (TPS), eller det som nå er kjent som «Lean Manufacturing» regnes som den viktigste årsaken til Toyotas suksess
Taiichi Ohno regnes som oppfinneren av Toyota Production System . Systemets «magre» (Lean) tankegang handler om å eliminere sløsing og effektivisere prosesser og prosedyrer. Toyota Production System (TPS) er en kombinasjon av temaer, holdninger og spesifikke teknikker.  Suksessen til denne typen system avhenger av hvor forankret tankegangen er i et selskaps kultur.  Systemets særegne praksis, […]

Slik gjør du en Force Field-analyse

Force field-analyse er en tilnærming til faktorene som enten vil støtte eller hindre en endring i en organisasjon.
En Force field-analyse gjennomføres for å få ideer til hvordan man kan forsterke de positive kreftene som bringer et endringsprosjekt fremover, og samtidig håndtere de kreftene som er til blokkerer for – eller bremser fremdriften. Hva er en Force Field-analyse? Kurt Lewin, en tysk-amerikansk psykolog og pioner innen endringsledelse, utviklet på 1940-tallet konseptet med force-field-analyse […]

Six Sigma forklart i 4 enkle steg

Et av de mest synlige resultatene av effektiviseringsprosesser er reduksjon av antallet feil i et produkt eller en arbeidsprosess. Reduksjon av feil betyr mindre sløsing, og at ressursene utnyttes bedre.
Six Sigma er et kvalitetsprogram som gjort riktig forbedrer kundens opplevelse, senker kostnadene og skaper bedre ledere. Konseptet ble opprinnelig utviklet for produksjon av fysiske produkter, der manglene bokstavelig talt ble funnet i produkter som ble sendt ut på markedet.  Begrepet ble populært på grunn av Motorola, som satte et mål om å oppnå Six […]

7 typer sløsing (pluss 3 til)

Muda er et japansk ord som betyr sløsing. Ting som koster penger uten å gi merverdi. Det er flere typer av sløsing, og prosesser forbedres ved å redusere en eller flere typer av sløsing.
Lean filosofien er i hovedsak hentet fra TPS (Toyota Production System). Metoden har vunnet stor popularitet i Norge de siste årene, og selv om det har utgangspunkt i produksjonsprosesser finner vi i dag varianter innefor nær sagt alle næringer. Lean fokuserer på å levere feilfrie tjenester og produkter gjennom å produsere verdi for kunden og […]