Hva inneholder et Balanced Scorecard?

Balanced Scorecard og KPIer er mer enn bare data. De forteller historien om hvordan man gjennomfører strategien i praksis.
På reisen mot suksess kan bedriftsledere til tider oppleve det krevende å overføre strategi til riktige taktiske beslutninger og operative handling.  Når selskapet har et Balanced Scorecard (BSC) som oversetter selskapets visjon og strategi til et sammenhengende sett med målbare kriterier er det lettere å realisere målene. Et Balanced Scorecard er et strategisk planleggings- og […]

God møteledelse gir gode møter

Å delta på møter kan være en frustrerende opplevelse. Allikevel øker stadig mengden av tid som brukes på møter.
Organisasjonspsykolog Henning Bang påpeker i sin avhandling «Effektivitet i ledergrupper» at en tredjedel av tiden i et møte er bortkastet og uproduktiv. Men, selv om møter ofte er både slitsomme og uproduktive, er de en stor del av hverdagen i så å si enhver bedrift. I en global undersøkelse utført av Microsoft mente 69% av de […]

Før et prosjekt blir et prosjekt

Før virksomheten kan beslutte om det skal starte planleggingen av et prosjekt er det en jobb som må gjøres.
Alle virksomheter bør ha en strukturert tilnærming til hvordan man definerer behov og styrer endringsprosessene som skal realisere virksomhetens strategiske mål. For å realisere målene må man bruke tid og ressurser optimalt, og ikke sløse med ressursene eller starte opp aktiviteter man ikke har kapasitet til å følge opp. Noen organisasjoner kaller dette for porteføljestyring. […]

Servant leadership – en tjenende leder

Uttrykket «servant leadership» ble introdusert av Robert K Greenleaf i essayet «The Servant as Leader» som han publiserte på 1970-tallet.
Den beste lederen er den hvis eksistens knapt merkes av folket … Når arbeidet er fullført, sier alle det var vi selv som oppnådde det!Lao Tzu  Sitatene over er fra den kinesiske filosofen Lao Tzu som levde ca. 500 år f.kr. og beskriver en leder som tjener sine undersåtter like mye som undersåttene tjener ham. Denne […]

Kultur er nøkkelen til digital transformasjon

Den digitale revolusjonen skjer rundt oss, men hvordan påvirker den din bedrift? Hvordan kan du forberede deg på suksess i en digital fremtid?
Hver dag ser det ut til at teknologien beveger seg raskere. Cloud computing øker operativ fleksibilitet. Kunstig intelligens skaper smartere maskiner og trekker ut skjulte sannheter fra våre data. Innovasjontakten øker og forvandler alt den berører. I 2004 hadde Blockbuster sitt beste år. Med mer enn 8.000 butikker i USA og 84.000 ansatte, hadde kjeden […]