God møteledelse gir gode møter

Å delta på møter kan være en frustrerende opplevelse. Allikevel øker stadig mengden av tid som brukes på møter.
Organisasjonspsykolog Henning Bang påpeker i sin avhandling «Effektivitet i ledergrupper» at en tredjedel av tiden i et møte er bortkastet og uproduktiv. Men, selv om møter ofte er både slitsomme og uproduktive, er de en stor del av hverdagen i så å si enhver bedrift. I en global undersøkelse utført av Microsoft mente 69% av de […]

Slik gjør du en Force Field-analyse

Force field-analyse er en tilnærming til faktorene som enten vil støtte eller hindre en endring i en organisasjon.
En Force field-analyse gjennomføres for å få ideer til hvordan man kan forsterke de positive kreftene som bringer et endringsprosjekt fremover, og samtidig håndtere de kreftene som er til blokkerer for – eller bremser fremdriften. Hva er en Force Field-analyse? Kurt Lewin, en tysk-amerikansk psykolog og pioner innen endringsledelse, utviklet på 1940-tallet konseptet med force-field-analyse […]

Før et prosjekt blir et prosjekt

Før virksomheten kan beslutte om det skal starte planleggingen av et prosjekt er det en jobb som må gjøres.
Alle virksomheter bør ha en strukturert tilnærming til hvordan man definerer behov og styrer endringsprosessene som skal realisere virksomhetens strategiske mål. For å realisere målene må man bruke tid og ressurser optimalt, og ikke sløse med ressursene eller starte opp aktiviteter man ikke har kapasitet til å følge opp. Noen organisasjoner kaller dette for porteføljestyring. […]

7 kjennetegn på en god prosjektleder

Prosjektledelse skiller seg fra generell ledelse ved at aktiviteten man leder er tidsbegrenset og skal avsluttes når prosjektet er ferdig, men disse to typer ledere har også mange egenskaper til felles.
God Prosjektledelse handler ikke bare om å styre mennesker, men krever variert kompetanse, riktige verktøy og at man anvender de riktige metodene ved gjennomføring av prosjektene. Prosjektledelse kan deles inn i ulike prosessgrupper og kunnskapsområder. Prosessgrupper inkluderer initiering, planlegging, utførelse, overvåkning og kontroll, samt avslutning av prosjektet. Ledelse Prosjektleder skal både kunne lede og rettlede […]

Hvordan unngå at endringer mislykkes

Når organisasjoner skal igjennom en omstillingsprosess, innebærer det i praksis at medarbeiderne skal endre måten de jobber på. Endringene kan være vanskelig å gjennomføre. Det tar ikke alle alltid hensyn til.
Når vi står overfor forandringer skaper det generelt stress og forstyrrelse. Vi må lære ting på nytt. Vi blir tvunget ut av vanene vårt. Det kan påvirke vår produktivitet negativt og føles ikke som en god ting. For virksomheter har endring en lignende effekt. Likevel, selskaper, team og enkeltpersoner som ikke klarer å endre seg […]