Drivere for innovasjon

Utviklingen, spesielt innføring av ny teknologi, har gjort at innovasjon nå skjer mye fortere enn før.
Ordet «innovasjon» er avledet fra det latinske ordet «innovare» som betyr å fornye eller å skape noe nytt.  Innovasjon omfatter så mangt. Fra utvikling av nye produkter eller tjenester og innføring av ny teknologi til nye forretningsmodeller som fundamentalt endrer måten virksomheten skaper verdier på. De beste nyvinningene bygger på en grunnleggende forståelse av hva […]

Når Scrum ikke er svaret

Scrum er blitt en de facto-standard for smidig utvikling i mange virksomheter, men Scrum er ikke svaret på alt.
Siden Scrum er et av de mest populære (om ikke de mest populære) smidige rammeverket / metodologien, ønsker organisasjoner å ta i bruk metoden slik at de kan høste de antatte fordelene ved å være «smidige». Jeg regner meg selv som en fan av smidig tilnærming og Scrum-rammeverket. Jeg setter pris på prinsippene som er […]

ERP basert digital transformasjon

Begrepet ERP «Enterprise Resource Planning» ble innført av analysefirmaet Gartner i 1990 og får i dag et fornyet fokus ettersom det blir stadig lettere å få mer nøyaktige data slik at man effektivt kan ta stadig raskere og bedre beslutninger.
Trendene innen implementering av programvare er litt som politikk. En periode styrer et politisk parti, men etter en stund tar et annet parti over styringen. Med hvert skifte kommer det løfter om å løse problemene med den «gamle» tankegangen. ERP er et akronym som står for «Enterprise Resource Planning».  Tidligere hadde man ofte flere systemer […]

Brukerhistorier er ikke en kravspesifikasjon

Viktigheten av et godt forstått, prioritert og avtalt sett med krav er innlysende. Forsøk på å definere et fullstendig og detaljert sett med krav for tidlig i et prosjekt viser seg imidlertid å være kontraproduktivt, restriktivt og sløsing. Forretningskrav er komplekse og stadig skiftende. Det er ikke mulig å definere alle de detaljerte kravene i begynnelsen av et langt prosjekt.
Brukerhistorier er sannsynligvis den mest populære smidige teknikken for å beskrive ønsket funksjonalitet: Det er derfor en vanlig misforståelse å tenke at en liste med brukerhistorier er det samme som kravspesifikasjonen til et produkt eller prosjekt. Tanken er fristende fordi den lar oss mentalt overføre tradisjonell kravspesifikasjon for programvare til Scrum-metodens backlog som består av […]

Den datadrevne virksomheten

Big Data, kunstig intelligens og maskinlæring omtales alle som markante bidrag til en digital transformasjon, men hva kjennetegner en datadrevet virksomhet?
Gjennom hele 1900-tallet  var tilgang til kapital den viktigste driveren for økt konkurransekraft.  Dette har endret seg radikalt i løpet de siste tiårene. Med digitale plattformer og sosiale medier er tilgang til talent og kompetanse blitt en stadig viktigere faktor – i mange bransjer viktigere enn tilgang til kapital. Når en virksomhet skal bli mer […]