Hva inneholder et Balanced Scorecard?

Balanced Scorecard og KPIer er mer enn bare data. De forteller historien om hvordan man gjennomfører strategien i praksis.
På reisen mot suksess kan bedriftsledere til tider oppleve det krevende å overføre strategi til riktige taktiske beslutninger og operative handling.  Når selskapet har et Balanced Scorecard (BSC) som oversetter selskapets visjon og strategi til et sammenhengende sett med målbare kriterier er det lettere å realisere målene. Et Balanced Scorecard er et strategisk planleggings- og […]

Kultur er nøkkelen til digital transformasjon

Den digitale revolusjonen skjer rundt oss, men hvordan påvirker den din bedrift? Hvordan kan du forberede deg på suksess i en digital fremtid?
Hver dag ser det ut til at teknologien beveger seg raskere. Cloud computing øker operativ fleksibilitet. Kunstig intelligens skaper smartere maskiner og trekker ut skjulte sannheter fra våre data. Innovasjontakten øker og forvandler alt den berører. I 2004 hadde Blockbuster sitt beste år. Med mer enn 8.000 butikker i USA og 84.000 ansatte, hadde kjeden […]

Online data og fysiske utsalgssteder

Med den stadig økende bruken av digitale medier er markedsførere i økende grad fokusert på online markedsføring, men klarer de å koble innsats til oppnådde resultater når virksomheten har et fysisk utsalgssted?
1000-vis av Facebook og Instagram-følgere, et fantastisk nyhetsbrev, men usikker på hvor mye innsatsen egentlig generer av trafikk eller salg i butikken? Høres dette kjent ut? Virksomheter med fysiske lokasjoner, som butikker og restauranter, har ofte et problem med digital markedsføring.  De er sultne på å ta i bruk ny teknologi og synes det er […]

BOPIS blir viktig i en omnikanal strategi

Handelen endrer seg! Endringene skjer raskere og med større kraft enn tidligere. Internasjonalt snakkes det om BOPIS (buy online, pickup in store) som en måte å møte kundens forventninger til en sømløs kundereise.
SSB publiserte 12. september nye tall for omsetning i varehandelen i Norge.  Ikke overraskende viser den at det fortsatt er netthandel som har den største veksten, med en økning på 8,3% fra 2. termin 2018 til 2. termin 2019.  Detaljhandel økte i samme periode med 4,1%. I følge Ecommerce Foundation har nå 98% av norske […]

Hva er digital transformasjon?

Mange iorganisasjoner er opptatt av å utvikle digitale løsninger, men utviklingen handler ikke om teknologien. Det handler om å utnytte teknologi for å betjene kunder og drive effektivt
Digitalisering er mer aktuelt enn noen gang. Digital transformasjon betyr integrering av digital teknologi i alle virksomhetsområder og kan i noen bransjer fundamentalt endre hvordan virksomheter drives og hvordan man leverer verdi til kundene. Det er også en kulturell endring som krever at organisasjoner kontinuerlig utfordrer status quo, eksperimentere og blir komfortable med å mislykkes. […]