Toyota Production System

Toyota Production System (TPS), eller det som nå er kjent som «Lean Manufacturing» regnes som den viktigste årsaken til Toyotas suksess
Taiichi Ohno regnes som oppfinneren av Toyota Production System . Systemets «magre» (Lean) tankegang handler om å eliminere sløsing og effektivisere prosesser og prosedyrer. Toyota Production System (TPS) er en kombinasjon av temaer, holdninger og spesifikke teknikker.  Suksessen til denne typen system avhenger av hvor forankret tankegangen er i et selskaps kultur.  Systemets særegne praksis, […]

Segmentering av leverandører

Kan segmentering bidra til effektiv administrasjon av leverandørforhold?
Alle bedrifter er avhengig av sine leverandører. Å få produkter og tjenester man trenger levert til rett tid, og til riktig pris, er en viktig del av enhver innkjøpsstrategi. Når man deler inn bedriftens leverandører i grupper som har lignende egenskaper, kalles det segmentering. Det er mange måter å segmentere leverandører på. Her skal vi […]

Warehouse Management Systems (WMS)

Et effektivt distribusjonslager er essensielt for en fleksibel og effektiv logistikk.
Et distribusjonslager er ikke bare en stor bygning.  De inneholder også varer for mange ti-talls millioner kroner og sysselsetter ofte en stor del av virksomhetens arbeidsstyrke. Det er derfor fornuftig å investere i teknologi for å oppnå optimal styring av dette viktige leddet i forsyningskjeden.  Et lagerstyringssystem, eller WMS (Warehouse Management System), skal holde rede […]

Kontinuerlig forbedring av prosesser

Kunder ønsker lavere priser, men krever samtidig bedre kvalitet og mer verdi. De som vinner i denne konkurransen er ofte selskaper som har effektive prosessene, oppnådd gjennom erfaring og kontinuerlig prosessforbedring.
«Hvis du ikke kan beskrive det du gjør som en prosess, vet du ikke hva du gjør.» W. Edwards Deming For å forbli konkurransedyktig søker bedrifter alltid etter måter å bli mer kostnadseffektiv, og få mest mulig ut av ressursene sine. For å oppnå dette er det avgjørende å ha en god fotståelse av prosessene […]

3 grunner til å outsource ordreekspedering

Det finnes ulike varianter av outsourcing, og det kan være svært lønnsomt å outsource ordreekspedering når volumet når en viss størrelse.
Det eneste konstante i handelsbdrifter som vokser er endring. Og for de heldige er en del av denne forandringen ofte en jevn økning av antall kundeordrer som kommer inn. Ordrer som må leveres raskt. Selv om dette ved første øyekast virker som et luksusproblem er det faktisk en stort utfordring for mange selskaper. Se også […]