De fem typene scrum møter

5 typer scrum-møter som forekommer i en Sprint-syklus

 Scrummøter er en integrert del av scrum-metodeverket, Møtene er definert både for å skape regularitet og for å minimere behovet for andre møter enn de som er definert i scrum.

  La oss se litt på de 5 ulike typene scrum-møter som forekommer på bestemte tidspunkt av en sprint-syklus, og hva som er formålet med de ulike møtene.

  • Sprint Planlegging
  • Daglig Scrum
  • Sprint Review
  • Sprint Retrospectiv
  • Backlog Forbedring

  Sprint planlegging

  Ved begynnelsen av hver sprint holdes et sprint planleggingsmøte. Vanligvis er hele teamet forventet å være til stede under dette møtet, inkludert produkteier og scrum master. Formålet med møtet er å utvikle en realistisk Sprint-backlog og definere de høyeste prioriterte oppgavene som må gjøres i løpet av neste sprint. Produkteier er ansvarlig for å forklare backlog-elementene for utviklingsteamet og alle bidrar i en åpen diskusjon for å fjerne det som måtte være av uklarheter eller misforståelser. Under møtet kommuniserer også medlemmene av teamet mengden arbeid de kan fullføre i løpet av en bestemt tidperiode, slik at man på slutten av møtet kan definere et sprint-mål, samt en sprint backlog.

   Daglig Scrum

   Daglig scrum, eller «daglige standup», som mange kaller dem, er korte 15 minutters møter som skjer hver dag. De holdes vanligvis på samme tid og samme sted hver dag og er strengt tidsbestemt til ikke å vare lenger enn 15 minutter. Dette sikrer at diskusjonen blir kort ogrelevant.

    Bare oppgavestatuser og hindringer blir diskutert under dette møtet. Det dreier seg i hovedsak om tre spørsmål som besvares av hvert medlem av teamet. Disse spørsmålene er:

    • Hva oppnådde du i går?
    • Hva jobber du med i dag?
    • Er det noen hindringer i veien for deg?

    Spørsmålene er en utmerket måte å få innsikt i fremdriften i arbeidet og hjelper scrum master å legge til rette for optimal arbeidsflyt.

     Sprint Review

     På slutten av hver sprint holdes et møte for å gjennomgå sprinten. Sprint review møtet er tidsbegrenset til 4 timer for en 1 måned sprint. Formålet med møtet er å demonstrere produktets funksjonalitet og hva som er oppnådd under en bestemt sprint. Generelt er produkteier, scrum master og andre interessenter tilstede for å gjennomgå produktet.

      På møtet demonstrerer utviklingsteamet arbeidet som er «ferdig» og forklarer hva som gikk bra i utviklingen, hvilke utfordringer de hadde og hvordan de ble løst. Resultatene måles også mot de originale sprint-målene som ble definert under Sprint-planleggingsmøtet. Produkteier diskuterer produktkøen og hele gruppen samarbeider om hva som er det neste som bør gjøres. Sprint review er et uformelt møte, ment for å gi teamet tilbakemeldinger og skape en samarbeidskultur. Ut av sprint review kommer en oppdatert produktkø med de mest sannsynlige produktkøelementene som skal inngå i den neste sprinten.

       Sprint Retrospectiv

       Sprint-retrospektivt møtet har, som navnet antyder, bare et formål: Å se på hva som gikk riktig og hva som gikk galt under en sprint. Møtet er en flott mulighet for hele utviklingsteamet til å reflektere over arbeidet og hvilke forbedringer som trengs å bli gjort.

        Kort fortalt er agendaen med dette møtet:

        • Refleksjoner rundt den siste sprinten
        • Identifisere hva som gikk bra og mulige forbedringer
        • Lage en plan for å implementere forbedringer
        Se også : Betydningen av retrospektive prosjektmøter.

         Backlog Forbedring

         Den siste typen Scrum-møter er backlog forbedringsmøtet. Produktets backlog må forberedes for neste sprint, slik at utviklingsteamet forstår den og kan levere en vellykket implementering. I møtet blir elementene i backloggen kategorisert og prioritert etter en teknisk diskusjon med utviklingsteamet. Dette gjør man for å sikre at de forstår nøyaktig hvilke krav som stilles til leveransen. Gjennomføring av møtet reduserer behovet for et langt sprint planleggingsmøte og gir utviklingsteamet en mulighet til å reflektere over elementene i backloggen før de forplikter seg til sprint-målene.

         Legg igjen en kommentar

         Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *