Det som blir målt blir gjort

Key Performance Indicator, eller KPI, er i dag et integrert begrep i mange norske bedrifter.

Overskriften er en gammel kliché som ingen sikkert kjenner opphavet til. Noen sier den går helt tilbake til Rheticus på 1500-tallet. Uansett opprinnelse er betydningen klar: Å måle noe gir deg den informasjonen du trenger for å sikre at du faktisk oppnår det du ønsker.

  Key Performance Indicator, eller KPI, er i dag et integrert begrep i mange norske bedrifter. KPI-er benyttes ikke bare på overordnede nivå, men også på avdeling, team og individnivå. Formålet er alltid det samme: Å følge opp indikatorene som fører til suksess.

   Fordi KPI-er både er retningsgivende og styrt av ledelsen har de en tendens til å medføre at det fokuseres på aktiviteter for å oppnå disse målene. Dette er både en styrke og en svakhet i KPI-baserte styringssystemer. Hvis ledelsen fokuserer på et bestemt produkt, region, trend eller problem, kan det gjennomsyre organisasjonen.

    Over tid har de viktigste «nøkkelindikatorene» en tendens til å bli en del av organisasjonens bedriftskultur.

     Det er viktig at et KPI gjenspeiler den faktisk ytelsen, og at personen eller gruppen som måles har reelle muligheter til å påvirke sine KPI-er. Derfor er det også viktig at KPI-ene er målbare.

      6 trinn for å begynne med Key Performance Indicators

      KPI-er kan være et raskt og nyttig verktøy for å diagnostisere styrker og svakheter i prosesser, ta strategiske beslutninger og sørge for at man er på vei i riktig retning.

       Her er lite «veikart» for å komme igang:

        • Bestem hvilke indikatorer som er viktige
        • Vurder hvilke dataelementer som enkelt kan samles inn.
        • Skriv KPI-en som en formel (for eksempel: kostnad per søk = kostnad / antall søk)
        • Opprett et «dashbord» på et internt nettsted eller et delt Excel-dokument.
        • Diskuter resultatene hver måned med teamet ditt
        • Evaluer regelmessig at du styrer etter de riktige KPI-ene

        Ofte kan det være lurt å starte enkelt, og så gå videre med sette opp automatiserte løsninger etter at man har fått litt erfaring med å bruke KPI-et, og ser at det har ønsket effekt.

         Husk: Den virkelige verdien av KPI-er ligger i diskusjonen med teamet ditt om resultatene dere måler, ikke i tallene selv. Eller, som Albert Einsteins sa det: «Ikke alt som kan telles, teller, og ikke alt som teller, kan telles».

          KPI-er mislykkes ofte når de er udefinert

          En KPI skal kommuniseres riktig, og Key Performance Indicators mislykkes ofte som styringssystem når de er urealistiske, utydelige eller udefinerte.

           De vanligste årsakene til at KPI-er ikke fungerer er:

           • Dårlig definerte KPI-er
           • Uklare ansvarsforhold
           • Ikke oppnåelige mål
           • Ikke kvantifiserbare mål
           • Dårlig datakvalitet
           • Vanskelig å måle

           Dessuten, siden «Det som blir målt blir gjort» kan en feilaktig tilnærming til resultatstyring ende opp med å ha liten eller ingen effekt på produktiviteten. Prosessen med å etablere og overvåke «sentrale resultatindikatorer» kan skape både muligheter og utfordringer for organisasjoner som ønsker å bruke KPI-er til å måle bedriftens resultater.

            Legg igjen en kommentar

            Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *