Digitalisering, disrupsjon eller adopsjon?

Mange snakker i dag om digital disrupsjon. Spørsmålet er om man ikke burde fokusert mer på digital adopsjon i stedet?

Digitalisering og skyløsninger har i flere år blitt pekt på som et verktøy bedrifter kan benytte for å øke sine resultater ved effektivisering og kostnadsbesparelser, eller for å samarbeide tettere med leverandører og kunder.  Også som forbrukere lever vi i en stadig mer digital verden. Vi gjør innkjøp, inngår avtaler og dokumenterer våre liv online. I følge Ipsos er det nå litt under 3,4 millioner nordmenn over 18 år bare på Facebook, og de fleste av oss tilbringer flere timer per dag i selskap med våre smarttelefoner.

  Disrupsjon eller adopsjon?

  Disrupsjon er et begrep som brukes når noe endres radikalt, og brukes ofte i forbindelse med endringer i måten man driver forretningsvirksomhet på. 

   De fleste bedrifter vet at den digitale revolusjonen startet for lenge siden, og at fristen for å befeste en digital tilstedeværelse i mange bransjer allerede er i ferd med å gå ut. Med teknologier som ML og AI endres måten vi bruker digitale media, og i løpet av det kommende tiåret vil vi se store forandringer innen de fleste bransjer. Men med så mange digitale trender som svirrer rundt kan selv virksomheter med de beste intensjoner bli usikker på hvilke verktøy de trenger, og enda viktigere: Hvordan verktøyene best integreres i deres virksomhet. 

    Mange snakker i dag om dette som digital disrupsjon.  En digital «forstyrrelse». Spørsmålet er om man ikke burde fokusert mer på digital adopsjon i stedet? Å ta i bruk ny teknologi trenger ikke å være en gigantisk oppgave, men man trenger en god plan, en digital adopsjonsstrategi.

     Digital adopsjon

     Digital adopsjon er det som skjer når virksomheten introduserer digitale verktøy for å forsterke relasjoner med kunder, effektivisere manuelt arbeid eller oppnå økt automatisering. Men det holder ikke bare å introdusere de nyeste teknologiene. Hvis ansatte er usikre på hvordan virksomheten ønsker å anvende teknologien eller er motvillige til å ta den i bruk, vil man ikke klare å oppnå fordelene som de nye, digitale verktøyene kan gi.

      Se også : Kultur er nøkkelen til digital transformasjon.

       Ansatte får en følelse av mestring og kompetanse når de er kjent med verktøy og prosesser som benyttes. Endringer utgjør en trussel om at de kan gjøre feil, og risikerer å miste kompetanse, status og jobbsikkerhet.

        De fleste organisasjoner bruker en rekke systemer og applikasjoner. Noen av dem er «hyllevare», mens andre kan være så tilpasset at de nesten kan betraktes som egenutviklet. Dette påvirker brukerens adopsjon og engasjement. En vellykket digital adopsjon fordrer at alle ansatte får opplæring og oppfølging som støtter dem i deres adopsjonsprosess.

         Se også : Ledelse av endringsprosesser.

          Digitalisering utfordrer tradisjonelle forretningsprosesser og nye systemer og arbeidsmåter kan frustrere ansatte. Det kan også endre relasjonen mellom kunder og ansatte. Stadige endringer av forretningsprosesser kan medføre at ansatte begynner å streve med å holde tritt. Korrekt digital adopsjon er å sørge for at brukerne ikke bare føler seg komfortable, men faktisk engasjerer seg, og at de integrerer verktøyene i sin arbeidsflyt.

           Digital adopsjonsstrategi

           En digitaliseringsstrategi skal fortelle hva, hvorfor og hvordan virksomheten skal adoptere den digitale transformasjonen. Ulike virksomheter har ulik digital modenhet og avhengig av dette kan ulike prosjekter og tiltak være riktig for å støtte opp under digitaliseringen og øke virksomhetens digitale modenhet. Det er derfor vesentlig at strategien både inneholder virksomhetens visjon for digitaliseringen og angir hvilke tiltak som skal iverksettes for at virksomheten skal adoptere digitaliseringen og nå de strategiske ambisjonene man har satt.

            Økt digitalisering medfører økt avhengighet av digitale løsninger, noe som gjør virksomheten mer sårbar for cyber angrep. Det er derfor viktig at strategier for IT – og cyber sikkerhet utvikles og implementeres parallelt med digitaliseringsstrategien.

             se også : Sikkerhetsstrategi og cyber-forsvar.
              Photo by Sarah Pflug from Burst

              Legg igjen en kommentar

              Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *