Drivere for innovasjon

Utviklingen, spesielt innføring av ny teknologi, har gjort at innovasjon nå skjer mye fortere enn før.

Ordet «innovasjon» er avledet fra det latinske ordet «innovare» som betyr å fornye eller å skape noe nytt.  Innovasjon omfatter så mangt. Fra utvikling av nye produkter eller tjenester og innføring av ny teknologi til nye forretningsmodeller som fundamentalt endrer måten virksomheten skaper verdier på.

  De beste nyvinningene bygger på en grunnleggende forståelse av hva som er årsaken til de endringene som skjer rundt oss.  Tilpasning til endrede krav og forventninger fra omverden er en av de beste måtene drive å innovasjon på. En vellykket kombinasjon av innovasjon og entreprenørskap kan være avgjørende for selskaper som ønsker å skape en bedre kundeopplevelse. 

   Innovasjon betyr å endre prosesser, fra selve produktet til hvordan det blir markedsført og solgt.  Det handler om et systematisk arbeid der virksomheten identifiserer områder hvor prosesser kan forbedres og tilføre mer verdi til kunden. Det krever ingen «aha» øyeblikk, bare en vilje til å se ting annerledes for å finne nye og bedre muligheter for å skape ny verdi. 

    Utfordringer

    For mange bransjer i Norge er rammebetingelsene i ferd med å endre seg som følge av nye trender som delingsøkonomi, «tjenestifisering» og behov for økt bærekraft. Å se både på hele markedet og markedsutviklingen for egne produkter er den beste måten å identifisere muligheter.  Å omforme denne innsikten til vellykket innovasjon krever ydmykhet og vilje til å stille spørsmål ved dagens status quo. Dette kan være en stor og krevende utfordring der virksomheter kan måtte komme til revurdere og forandre sine forretningsmodeller, og det er Ikke noen garanti for at selskapet vil lykkes med slike endringer. Derfor kan ledere nøle med å endre status quo. Samtidig vet man at virksomheter som er uvillig til å endre seg, over tid vil tape i konkurransen med andre.

     Mulighetsmråder

     Innovasjon kan være så mangt. Fra nye produkter eller tjenester, innføring av ny teknologi, endrede arbeidsprosesser, nye typer markedsføring eller nye forretningsmodeller som fundamentalt endrer måten en virksomhet arbeider på. Men før man går inn på de ulike mulighetsområdene, er det viktig å forstå en grunnleggende faktor.  De beste ideene fokuserer ofte på å gjøre en ting ekstremt bra.  Gode ​​ideer er ikke nødvendigvis banebrytende.  Det handler ikke så mye om å skape noen nytt man aldri har sett før. De beste nyvinninger er ofte de som forenkler og forbedrer det eksisterende.

      Kundereisen

      Innovasjonsprosesser handler i praksis om å redusere gapet mellom hva som er og hva som skal være.  Dette gapet gir en mulighet til å forbedre et produkt eller en tjeneste.  Tilbakemeldinger fra kunder, hovedsakelig de negative, er en av de beste kildene for å finne slike forbedringsmuligheter.  Å gjøre noe med de områdene det er misnøye med er første trinn for å lukke gapet. 

       Se også : Hva er Voice of Customer?

        Prosessforbedring

        En Prosessanalyse vil ha som mål å lete etter prosesser som ikke er fungerer optimalt og forbedre dem.  Denne typen innovasjon er ikke markedsstyrt, den begynner i stedet internt i organisasjonen.  Lean metodikk er et godt eksempel.  Fokus er på viljen til å identifisere svakheter og forbedre dem. 

         Se også : 7 typer sløsing (pluss 3 til)

          Bransjer og markeder

          De ulike bransjene og markedene endrer seg alltid, ofte på grunn av ytre påvirkninger som endringer i regelverk eller ny teknologi.  Bedrifter må være klare til å håndtere endringer ettersom næringer uunngåelig utvikler seg.  Eksterne krefter kan representere både nye muligheter og nye risikoer, så de må overvåkes akkurat som enhver annen innflytelse. 

           Demografi

           Demografi er også en faktor som endres over tid og i bransjer som for eksempel retail er det viktig å tilpasse seg disse endringene.  Alder, antall personer per privathusholdning og inntekt er alle eksempler på demografiske variabler som krever bevissthet og fleksibilitet.  Det demografiske fokuset må være mangfoldig og kreativt for å dra optimal nytte av endringene.

            Holdninger og meninger

            Akkurat som demografi er folks oppfatninger om hva de trenger og ønsker seg i konstant endring. Dette er et område for innovasjon fordi produkter og tjenester som en gang ble ansett som «må-ha» til slutt blir foreldet. Endringene i det som betyr noe for folk skaper etterspørsel etter nye tilbud.  For eksempel har forventet levealder økt og medført at vi har endret holdning til aldring.  Kosmetikk-industrien har tilpasset seg dette ved å tilby produkter som imøtekommer kundens ønske om å se yngre ut. 

             Ny kunnskap 

             Innovasjon er ofte forskningsdrevet. Å være oppdatert på forskning og faglig utvikling er derfor et av de beste verktøyene for å oppdage innovasjonsmuligheter.  Ny kunnskap avslører måter å forbedre prosesser, tjenester og de fleste andre aspekter av virksomheten. Teknologien som bidro til å skape Internett kom fra ny kunnskap som rett og slett ikke var tilgjengelig før noen oppdaget den og tok den i bruk, og produkter som LCD-TV og elektriske biler, eller muligheten til å markedsføre gjennom sosiale medier ville ikke vært mulig uten ny kunnskap.

              Oppsummering

              Undersøkelser har vist at selskaper som er opptatt av innovasjon og til stadighet ser etter muligheter til å endre og omforme sin forretningsmodell tar markedsandel fra konkurrenter som ikke gjør forandringer. Den gode nyheten er at innovasjon kan læres.  Nesten hvilken som helst produktlinje eller prosess i verdikjeden kan endres til det bedre hvis man vet hvor man skal lete.  Gode ​​ideer er sjelden noe som bare plutselig dukker opp. De er resultatet av at man aktivt oppsøker muligheter, både i og utenfor organisasjonen.

               Se også : Fasene i et DMAIC prosjekt

                Legg igjen en kommentar

                Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *