Er du klar for SAF-T?

SAF-T blir obligatorisk fra 1. januar 2020. Da skal alle bokføringspliktige kunne levere elektroniske bokførte opplysninger i XML-format på forespørsel fra skatteetaten. Er din virksomhet klar?

SAF-T (Standard Audit File-Tax) er en internasjonal standard for elektronisk utveksling av regnskapsdata, der man i Norge har valgt å benytte XML-format. Standarden er utviklet i fellesskap av bransjeorganisasjoner, systemleverandører og Skatteetaten, etter anbefaling fra OECD. SAF-T blir obligatorisk fra 1. januar 2020. Alke virksomheter med mer enn 5 mill i omsetning må da kunne konvertere regnskapsdata til en XML-fil – og kunne innberette datafiler elektronisk til skattemyndighetene.

  Hvorfor SAF-T?

  Bakgrunnen for SAF-T er at skattemyndigheter ønsker enklere tilgang til bedriftenes regnskapsdata og SAF-T-filen gir skattemyndighetene et større analysegrunnlag enn tidligere. Målet med SAF-T er å effektivisere bokettersyn og bedre dataflyten mellom ulike regnskapssystemer. 

   SAF-T har også mange praktiske anvendelsesområder for regnskapsførere, som:

   • Mer effektiv revisjon
   • Enklere å bytte regnskapssystem 
   • Enklere å bytte regnskapsfører
   • Smidig dataflyt
   • Enklere avstemming
   • Standardisert integrasjon til årsavslutningssystemer

   SAF-T Standarden muliggjør også effektiv overføring av regnskapsdata til eksterne analyseverktøy og rådgivningsplattformer. 

    Innføring av SAF-T

    SAF-T blr innført i flere faser. I første omgang vil hovedbok, kunde og leverandørreskontro, mva-koder og nødvendige faste data være obligatorisk innhold i filen. Detaljert beskrivelse av krav til innholdet i en SAF-T XML-fil og teknisk beskrivelse finnes på Skatteetatens nettside.

     Endringen 1. Januar 2020 er første fase an SAF-T innføringen. I andre og tredje fase vil det komme krav om mer omfattende rapportering av regnskapsdata, som detaljerte fakturaopplysninger, varelager, anleggsmidler og særavgifter. Det kan også bli obligatorisk å sende inn filen hver termin, sammen med MVA oppgaven.

      Virksomheter som har eldre ERP- eller regnskapssystemer må sørge for å oppdatere disse slik at de har støtte for SAF-T. Noen systemleverandører har også utviklet tilleggsmoduler for SAF-T, som gir brukere av eldre ERP systemer støtte for de nye kravene uten at hele systemet må oppgraderes.

       Er du klar for SAF-T? Her er en liten sjekkliste:

       • Avklart med systemleverandør
       • Avklart med revisor
       • Kontroll med datakilder og datakvalitet
       • Verifisert XML filen
       • Etablert rutiner

        I første fase skal SAF-T-filen kun sendes inn dersom virksomheten får en kontroll av skattemyndighetene, og myndighetene etterspør slike data. Første mulig tidspunkt for kontroll vil være i forbindelse med første mva-termin, 10. april 2020.

         Photo by JESHOOTS.com from Pexels

          Legg igjen en kommentar

          Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *