Etiske regler for prosjektledere

Har du tenkt over forholdet mellom etikk og prosjektledelse? PMI har definert en etisk kodeks som enhver prosjektleder burde kjenne til, og forholde seg til.

Hvis du ser deg selv i speilet, liker du det du ser? Hva sier den indre stemmen? Jeg tror denne allegorien er et flott bilde som kan hjelpe oss å gjøre det som er rett. Prosjektledere stilles til tider ovenfor etiske problemstillinger som en konsekvens av jobben man gjør med endringer i bedrifter, eller anskaffelser i forbindelse med prosjektet. I dette innlegget tar jeg utgangspunkt i etisk kodeks for prosjektledere fra det internasjonale Prosjektledelsesinstituttet PMI. Den inneholder fire grunnverdier for etisk oppførsel:

 • Ansvar
 • Respekt
 • Rettferdighet
 • Ærlighet

Dette er holdninger som bør finnes i «ryggmargen» på enhver god prosjektleder.

  Ansvar

  PMI definerer ansvar som: «En plikt til å ta eierskap til de beslutningene man gjør eller ikke klarer å gjøre, handlingene man gjør, eller unnlater å gjøre og konsekvensene det medfører». Vi kan enkelt sagt beskrive denne verdien som eierskap til prosjektet. Som prosjektleder må vi ta eierskap til de prosessene vi gjennomfører, og resultatene av disse handlingene. Det handler om diskusjonene vi deltar i, relasjonene vi bygger og de midlene vi bruker for å gjennomføre prosjektet med suksess.

   Når prosjektleder tar eierskap til disse tingene og åpent står inne for alle handlinger i prosjektet, har han eller hun gjort en god jobb på dette området.

    Respekt

    Den andre verdien er respekt, som defineres som: «Plikt til å vise stor respekt for oss selv, andre og ressursene som er betrodd oss». Ressurser kan her være: mennesker, penger, intellektuell eiendom, andres sikkerhet, natur – og miljøressurser eller omdømme. Prosjektleder bør føle et personlig eierskap til prosjektet han eller hun administrerer. I tillegg bør man behandle virksomheten som er oppdragsgiver som om det var ens egen – og oppfører seg deretter. Dette betyr også å ha respekt for både egen og andres tid. En god prosjektleder vet at tid en ressurs det ofte er knapphet på, og styrer prosjektet deretter.

     Rettferdighet

     Rettferdighet defineres i denne sammenheng som en: «Plikt til å ta avgjørelser, og handle, upartisk og objektivt». Prosjektleder må være fri for konkurrerende egeninteresser, fordommer og favorisering.

      Et prosjekt kan inneholde betydelige innkjøpsbeslutninger. Personlige forhold kan sette prosjektleder i en vanskelig posisjon i en anskaffelsesprosess. Noen ganger kan prosjektleder ikke være 100 prosent objektiv når det gjelder denne type beslutninger. Hvis det for eksempel eksisterer personlige forhold mellom prosjektleder og en eller flere av tilbyderne, vil en klok prosjektleder legge slik informasjon på bordet, og ikke delta i anskaffelsen. Det er også andre grep man kan ta for å sikre en ryddig prosess, som å sette opp kriteriene for valg i forkant av at man sender ut en forespørsel.

       Ærlighet

       Den fjerde og siste verdien er en plikt til å «forstå sannheten og handle på en sannferdig måte, både i kommunikasjon og oppførsel». Dette innebærer også å sikre at man veileder mennesker riktig med måten man snakker og opptrer på. Det handle om å kommunisere med integritet. Kommunikasjon om prosjektstatus skal for eksempel være tydelig og ikke bare fokusere på status her og nå, men også gi et klart bilde av hva som sannsynligvis vil skje de neste uker og måneder.

        Etikk og etiske verdier påvirker vår tenkemåte, og dermed på vår atferd og våre handlinger. Gode etiske holdninger er «grunnfjellet» som man så bygger kompetanse om prosjektledelse oppå.

         Se også : 7 kjennetegn på en god prosjektleder.

         Når vi som prosjektledere etterlever de etiske reglene ligger forholdet til rette for et tillitsfullt samarbeid med oppdragsgiver, leverandører, ansatte og andre interessenter. Prosjektetikk er en viktig suksessfaktor, for om prosjektleder ikke etterlever etiske normer har prosjektet vesentlig dårligere odds for å lykkes.

         Legg igjen en kommentar

         Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *