Fordelene med Supply Chain Management

Mange bedrifter har valgt å møte den økonomiske og teknologiske globaliseringen med et økende strategisk fokus på logistikk og Supply Chain Management (SCM).

Supply Chain Management har de siste 10 årene utviklet seg fra å være manuell, logistikk- og mekaniseringsfokusert optimalisering til en digital, automatisert integrering og koordinering av alle leddene i forsyningskjeden. 

  I dag moderniserer og digitaliserer bedrifter sine forsyningskjeder for å være konkurransedyktig. Dette krever mer enn bare logistikkforbedring og mekanisering. SCM løsninger gir mulighet for sømløse integrasjoner og deling av data i sann tid, men for fullt ut å realisere de potensielle fordelene med denne type løsninger er virksomheten avhengig av god datakvalitet i alle ledd, fordi data er fundamentet i enhver digitalisert forsyningskjede.  

   Økt kompleksitet i forsyningskjeden bidrar til økt interesse for Supply Chain Management løsninger. Virksomheter trenger et verktøy som på en kostnadseffektiv måte kan hjelpe dem å legge til rette for optimalisering av alle ledd i forsyningskjeden, for å oppnå:

   • Økt synlighet og sporbarhet
   • Minimert svinn og kostnader
   • Strømlinjeformet og integrert drift
   • Redusert «tid til kunde»

   En SCM-løsning hjelper bedriften å optimalisere de tre nøkkelstrømmene i forsyningskjeden: produktflyt, informasjonsflyt og finansiell flyt.

    Forbedret produktflyt

    Virksomheter som driver netthandel merker godt at kundenes forventninger til leveringstid har økt markant de siste årene. Tid til forbruker er en viktig indikator for effektiv produktflyt. Jo mindre tid det tar for varer å nå sluttkunden, desto mer effektiv er produktflyten. Imidlertid er det også mange andre faktorer å vurdere, som kvaliteten på varene, balansen mellom tilbud og etterspørsel, fraktalternativer og varelager.

     Effektiv styring av forsyningskjeden gjør det mulig å forbedre produktflyten gjennom nøyaktige etterspørsels- og salgsprognoser og forbedret lagerstyring.

      En god SCM løsning gir full sporbarhet og synlighet i vareflyten fra leverandøren til kunde og muliggjør strategier som kan redusere «tid til marked», samtidig som det sikrer høy produktkvalitet.

       Sømløs informasjonsflyt

       Med dagens krav fra kunder om respons i sanntid og enkel tilgang til informasjon bør dataflyten være uten forsinkelser. Utilstrekkelig informasjon på grunn av en fragmentert forsyningskjede kan føre til et dårlig leverandør-kundeforhold og unødvendige kostnader.

        En SCM implementering kan hjelpe til med å etablere en beste praksis for ulike typer informasjonskilder som vanligvis kommer i forskjellige formater og strukturer.

         Et godt implementert SCM system muliggjør også nøyaktig, rettidig, komplett og relevant informasjonsflyt for å unngå tapte muligheter og mulige risikoer.

          Effektiv og sømløs informasjonsflyt hindrer feilkommunikasjon og fremmer samarbeid og relasjoner mellom de ulike aktørene i forsyningskjeden. Det bidrar også til å forbedre synligheten av alle transaksjoner og gir bedre innsikt gjennom rettidig rapportering.

           Forbedret finansiell flyt

           Et annet smertepunkt er hvordan man kan forbedre kontantstrømmen i verdikjeden, som kan inneholde tusenvis av fakturaer og utbetalinger i løpet av et år.

            Strukturering og styring av forsyningskjeden kan hjelpe med å løse kontantstrømutfordringer, slik at virksomheten kan evaluere sine nåværende prosesser, identifisere svakhetene som sinker eller hemmer den den finansielle flyten, og finne de riktige løsningene for å løse problemene.

             Ved å optimere produkt-, informasjons- og finansiell flyt er selskapet i posisjon til proaktivt å skape eller dra nytte av nye markedsmuligheter og redusere risikoer som kan påvirke virksomheten negativt.

              Ny teknologi påvirker også utviklingen av Supply Chain Management løsninger. AI, IoT, advanced analytics og blockchain er noen av trendene som kan bidra til nye konkurransefortrinn.

               Med et effektivt styringssystem for forsyningskjeden kan bedrifter gjennomføre omfattende og kontinuerlige vurderinger av prosessene sine, redusere kostnader, utvikle kompetanse og muliggjøre raskere beslutningsprosesser.

                Vurderer dere et prosjekt innen supply chain management? Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvordan vi kan hjelpe.

                 Legg igjen en kommentar

                 Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *