Hva er et multi-echelon nettverk?

‪ Butikkjeder har ofte utfordringer med forsyningskjeden. Blant de vanligste er manglende sammenheng mellom lagernivåer og tilgjengelighet i butikk, og at enkeltbutikker kan få for høye lagernivåer. Multi-echelon optimalisering er en måte å adressere disse problemene.

At butikken er utsolgt for en vare kan føre til tapt salg og tapte kunder. Derfor har detaljister et fokus på å opprettholde høy produkttilgjengelighet i hyllene. Samtidig er evnen til å øke omløpshastigheten en viktig differensiator for vellykkede virksomheter. 

  Lagerstyring kan være en skremmende oppgave i et foretak med tusenvis av ulike produkter som ligger lagret på mange ulike lokasjoner. Utfordringen blir enda større når lokasjonene ligger i ulike «lag» eller «echelon» av bedriftens distribusjonsnettverk.

   Hva er multi-echelon?

   Begrepet echelon kommer fra franske échelon, som betyr «trappetrinn» og defineres av Store norske leksikon  som «hver enkelt del av en større enhet som følger etter hverandre med bestemt avstand».

    I multi-echelon nettverk lagres nye produktforsendelser først på et eller flere sentrale distribusjonssentre. (DC = Distribution Center). Disse sentrene blir så den interne leverandøren til neste nivå i kjeden, osv. Dette er en vanlig distribusjonsmodell for butikkjeder, distributører og produsenter. En global produsent / distributør kan for eksempel ha sentrale DC-er lokalisert i nærheten av fabrikkene der varene produseres. Derfra sendes de ferdige varene til lokale DC-er over hele verden. Fra de lokale DC-ene betjenes så sluttkundene.

     Hvorfor multi-echelon?

     Multi-echelon optimalisering vurderer lagernivåene i den totale forsyningskjeden. Hvis for eksempel produktet som selges fra et utsalgssted leveres fra et distribusjonslager, representerer distribusjonslageret en echelon av forsyningsnettverket og utsalgsstedet et annet. Samtidig som man vurderer varebeholdninger på et nivå vurderes også varebeholdningen på de andre nivåene i kjeden. Jo bedre kvalitet det er på informasjonen som leveres oppstrøms, desto bedre leveringsdyktighet nedstrøms. Formålet med multi-echelon lageroptimalisering er å kontinuerlig oppdatere og optimalisere sikkerhetslager på tvers av alle echelonener.

      Se også : Prosessene i et distribusjonslager.

       Konklusjon

       Innføring av multi-echelon lagerstyring kan bidra til lønnsomhets- og likviditetsforbedring i virksomheten. Mens tradisjonelle modeller vurderer hvert lagersted individuelt, oppnår virksomheten med multi-echelon tilnærming at de kan redusere den totale varebeholdningen og oppnå redusert kapitalbinding – samtidig som de opprettholder eller forbedrer leveringsdyktigheten.

       Legg igjen en kommentar

       Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *