Hva inneholder et Balanced Scorecard?

Balanced Scorecard og KPIer er mer enn bare data. De forteller historien om hvordan man gjennomfører strategien i praksis.

På reisen mot suksess kan bedriftsledere til tider oppleve det krevende å overføre strategi til riktige taktiske beslutninger og operative handling.  Når selskapet har et Balanced Scorecard (BSC) som oversetter selskapets visjon og strategi til et sammenhengende sett med målbare kriterier er det lettere å realisere målene.

  Et Balanced Scorecard er et strategisk planleggings- og styringssystem som organisasjoner bruker for å:

  • Kommuniser hva de prøver å oppnå
  • Tilpasse det daglige arbeidet til strategien
  • Prioritere prosjekter, produkter og tjenester
  • Måle og overvåke reisen mot strategiske mål

  Balanced Scorecard ble først introdusert i 1992 av David Norton og Robert Kaplan. Bakgrunnen for utviklingen var en erkjennelse av åpenbare mangler ved tradisjonell virksomhetsstyring som ikke inkluderte ikke-finansiell informasjon.

   En fordel med å bruke et slikt «disiplinert» rammeverk er at det gir organisasjoner en måte å synliggjøre sammenhengen mellom de ulike komponentene og strategisk planlegging. Gjennom et Balanced Scorecard forteller virksomheten historien om hvordan strategien realiseres.

    Se også : Det som blir målt blir gjort

     Et av de kraftigste elementene i BSC-metodikken er bruken av et strategikart for å visualisere og kommunisere hvordan verdi skapes av organisasjonen.  Et strategikart er en enkel grafikk som viser en logisk årsak-og-virkning forbindelse mellom strategiske mål. For hvert strategisk mål defineres så minst ett mål med en eller flere Key Performance Indicators (KPI) som sporet over tid. Her er en skisse som viser hvordan strategikartet kan utformes:

     Det handler generelt om fire grunnleggende perspektiver Og starter med de langsiktige økonomiske målene, som kobles til økonomiske prosesser, kunder, interne prosesser, og sist, men ikke minst et lærings- og vekstperspektiv som omhandler ansatte og systemer for å levere langsiktige økonomiske resultater.

      Økonomisk perspektiv

      Dette området dekker måltall for de økonomiske verdiene som skapes og avkastningen på investeringene som gjøres.

      De økonomiske målene representerer virksomhetens langsiktige målsetting, avkastning på investert kapital. De forteller i hvilken grad virksomhetens strategi samt implementeringen og operasjonaliseringen av denne har vært vellykket.

       Eksempel:

       • Omsetning
       • Bruttomargin
       • Kontantstrøm

       Det økonomiske perspektivet trenger ikke være begrenset til tradisjonelle nøkkeltall som omsetning, resultat, kostnadsutvikling eller kontantstrøm, men kan for eksempel også være verdien av å miste kunder.

        Kundeperspektiv

        Dette området dekker kundetilfredshet, markedsandel, hvem kundene er, og markedsutviklingen til selskapet.

         Eksempel:

         • Kundens livstidsverdi
         • Customer Retention / Churn
         • Net promoter score

         Betydningen av kundeperspektivet kan nesten ikke overvurderes. Det er den viktigste faktoren for virksomhetens suksess.

          Se også : Hvordan måle kundeopplevelse?

           En fordel med Balanced Scorecard er at virksomheten får en omforent forståelse av virkeligheten. Dersom kundetilfredsheten viser en negativ utvikling oppfattes det på samme måte i hele organisasjonen.

            Internperspektiv

            Det er her virksomheten måler faktorer som responstid, kvalitet, prosess- og aktivitetskostnader

             Eksempel:

              • Strukturindikatorer (tilgjengelighet av ressurser, kompetanse, utstyr etc.)
              • Prosessindikatorer (aktivitet, effektivitet, kvalitet)
              • Kvalitetsmål

              I første omgang er det ofte hensiktsmessig å utvikle styringsparametre for de interne prosessene som har størst innvirkning på kundetilfredshet, og på økonomiske styringsparametre.

               Lærings- og vekstperspektiv

               Det fjerde og siste området fokuserer på organisasjon, ansattes tilfredshet og tilgjengeligheten av informasjonssystemet.

                Eksempel:

                 • Infrastruktur og teknologi 
                 • Medarbeiderundersøkelser

                 Hva som er de riktige styringsparametrene er unikt for virksomheten, men den overordnede målsetningen er å sikre størst mulig verdiskapning på lang sikt.

                  Se også : 9 KPI-er for IT avdelingen

                   Integrasjonen av de fire perspektivene i et grafisk tiltalende bilde har gjort Balanced Scorecard til en meget vellykket metodikk innen verdibasert ledelse. Hvordan et Balanced Scorecard til slutt er bygd opp er unikt for hver enkelt virksomhet, men det ikke tvil om at dette har blitt et kraftig verktøy for å oppnå bedre virksomhetsstyring, forbedret kommunikasjon og bedre strategisk planlegging. Noe som igjen fører det til bedre resultater for virksomheten.

                    Vil du lære mer og ikke minst prøve det i praksis?  Mange oppretter først prototypen av sitt Balanced Scorecard i et regneark, før de leter etter digitale verktøy for å skalere prosjektet. Et annet alternativ kan være å teste BSC Designer som er et «Out-of-The-Box» Balanced Scorecard Software med 23 pre-definerte maler. Programvaren er gratis for små prosjekter. 

                     Legg igjen en kommentar

                     Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *