Hvordan få et produkt raskere på markedet?

Agile (smidige) metoder som Scrum er etterhvert godt etablert innen programvareutvikling, men fortsatt lite brukt innen annen produktutvikling.

Mange opplever et økt behov for akselerert produkt- eller tjenesteutvikling. Hvordan håndterer man det? Svaret er Scrum, et metodeverk for utvikling av komplekse produkter. Man kan si at det er en tilnærming som anvender Lean prinsipper på produktutviklingssykluser.

  For de som ikke er kjent med Scrum, her er en kort beskrivelse av de grunnleggende prinsippene:

  • Arbeid gjøres i små team (typisk fra 3 til 9) der teamet har all nødvendige kompetanse for å utvikle produkter (brukere/tekniske ressurser, kryssfunksjonelt).
  • Arbeidet planlegges og utføres i korte sykluser, typisk to til fire uker, kalt sprinter.
  • Bare en person (Produkteier) bestemmer prioriteringen av arbeidet, ikke en komité eller en gruppe.
  • Teamet bestemmer selv hvor mye arbeid det kan gjøre i en gitt syklus.
  • Teamet bestemmer selv hvordan det kan få arbeidet gjort (selvorganisering).
  • Teamet får regelmessig / umiddelbar tilbakemelding fra kunder / interessenter om hvor godt det utviklede produktet samsvarer med kundens behov.
  • Teamet forbedres kontinuerlig ved å regelmessig reflektere over praksis og lære av feil.
  • Hele teamet samarbeider om å løse kundenes behov
  • Hindringer blir umiddelbart adressert og diskutert daglig, om ikke hyppigere.

  Hva er fordelene ved å bruke Scrum? Her er noen som er verdt å nevne:

  • Redusert tid-til-marked resulterer ofte i lavere produktutviklingskostnader
  • Produktene blir mer i tråd med kundenes behov
  • Økt lønnsomhet på grunn av mer vellykkede produktlanseringer

  Scrum er godt etablert innen programvareutvikling, men det er fortsatt lite erfaring med å benytte Scrum til generell utvikling av produkter og tjenester. Her kan det være gevinster å hente. (Hvem vil ikke redusere tid til markedet for sine produkter?). Jeg har tidligere skrevet om hvordan «Agile Retail» ryster detaljhandelen. Scrum er et sterkt metodeverk for produktutvikling og det er spennende at digitalisering nå introduserer metodikken for andre deler av organisasjonen enn IT avdelingen.

  Photo by: Sarah Pflug


  Legg igjen en kommentar

  Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *