IT på CFOs premisser

I et konkurranseutsatt marked trenger bedrifter fleksibilitet til raskt å ta i bruk ny teknologi. SaaS tilbyr løsninger for bedrifter som søker lavere investeringsrisiko, rask implementering og tilgang til ekstern kompetanse.

For mange selskaper utgjør ofte kostnadene med informasjonsteknologi (IT) en vesentlig del av selskapets kapitalutgifter (CapEx). Dette kan også i perioder ha en vesentlig innvirkning på kontantstrømmen. Med CapEx modellen vil selskapet avskrive investeringen over tid, men i et stadig mindre forutsigbart IT landskap kan dette også gjøre det vanskeligere for selskapet å reagere raskt på endringer i markedet.

  For å være konkurransedyktig beslutter organisasjoner i økende grad å fokusere på sin kjernekompetanse, og med en overgang til en driftsmodell (OpEx) kan selskaper redusere risiko gjennom strategisk outsourcing. «Programvare som en tjeneste» (Software as a Service, SaaS) imøtekommer denne tilnærmingen ved at leverandøren administrerer infrastruktur, hosting, datasikkerhet og vedlikehold av maskinvare med en løpende månedlig eller årlig abonnementskostnad. Med SaaS og OpEx har økonomidirektøren rett og slett mer kontroll over driften av organisasjonen, mens fysisk drift av programvare og infrastruktur overlates til en tredjepart som har dette som sin kjernekompetanse.

   Cloud computing, en ny epoke i IT-budsjettet

   Leveransen av skybaserte løsninger «som en tjeneste» har endret mange IT-operasjoner til en OpEx-modell. Dette flytter infrastrukturbyrden til en tredjepartsleverandør og reduserer de initielle kostnadene knyttet til å eie teknologien. 

    Se også : Skybasert ERP, velge eller vente?

    SaaS modellen utfordrer den tradisjonelle oppfatningen av IT, der organisasjonen baserer seg på syklisk oppgradering av programvare og infrastruktur. Fordi SaaS baserer seg på en månedlig eller årlig betalingsmodell, kan organisasjoner strømline kontantstrømmen og unngå langsiktige forpliktelser. Denne smidigheten begrenser ikke virksomheten til en bestemt teknologi. I stedet kan man gjøre intelligente beslutninger basert på markedsendringer, ikke tilgjengeligheten av teknologi.

     På økonomidirektørens premisser

     Hovedprioriteten for en økonomidirektør er å sikre at hver krone et selskap bruker gir best mulig avkastning. Skiftet til SaaS-anskaffelser støtter CFOs oppdrag om kostnadsbesparelser og effektiviseringer. Selv om CapEx-modellen tidligere var normen, skapte den en barriere mot å dra nytte av ny teknologi og redusert mulighet til å møte nye krav til skalerbarhet og smidighet. 

      TCO på en lokalt installert løsning har alltid vært mer enn den første investeringen i maskinvare-, backup- og systemer. Disse kostnadene utvides med årlige kostnader til vedlikehold, i tillegg til intern support, sikkerhet og drift. Med SaaS har økonomidirektøren en mulighet til å unnslippe store IT investeringer og unødvendige IT-kostnader, og erstatte dem med en kjent, fast kostnad som enkelt kan skaleres ettersom selskapet utvikler seg.

       Ny teknologi vil endre CFOs hverdag

       Introduksjon av ny teknologi som RPA, blockchain, kunstig intelligens (AI) og maskinlæring (ML) vil de neste årene medføre store endringer i forhold til dagens økonomisystemer.

        Blockchain bruker en distribuert database, mens tradisjonelle ERP-systemer bruker en sentralisert database, enten lokalt eller i skyen.  Dette er en teknologi for journalføring som kan få betydelig innvirkning på økonomisystemene. (leverandørgjeld og fordringer, anleggsmidler, leasing, etc.). 

         Blockchains blir en ny, unik kilde til en felles «sannhet» ved å skape en transaksjonsoversikt der alle parter i en transaksjon kan se detaljer og holde seg oppdatert. Med denne teknologien kan CFO umiddelbart stole på at en kommersiell transaksjon er gjennomført. Det gir nye muligheter for automatisering og kan massivt redusere behandlingstiden på transaksjoner internt i økonomiavdelingen.

          se også : Bruk av blockchain i forsyningskjeden.

          Løsninger som benytter AI og ML blir stadig mer tilgjengelig og rimeligere å implementere. Disse teknologiene gir CFO nye verktøy for «tallknusing», med kapasitet langt utover det som tidligere var mulig. Dette, sammen med enklere og automatisert transaksjonshåndtering kan i vesentlig grad endre CFO sin rolle til å bli mer strategisk fokusert.  

           IT sjefens nye rolle

           Ettersom trenden med å flytte IT løsninger til skyen, i det minste i nær fremtid, ikke vil avta, har CIO ærlig talt ikke annet valg enn å forberede seg på store endringer. De strukturelle endringene som SaaS medfører gjør at også CIO må tenke nytt og revidere sin egen tilnærming.

            Fortsatt gjelder regelen om at «informasjon er makt» – og makt er innflytelse. For å opprettholde sin innflytelse må CIO sørge for å ha inngående kjennskap til all programvare som brukes i virksomheten, og hvordan data benyttes av de ulike systemene. Uten denne innsikten vil CIO heller ikke kunne oppfylle sine andre ansvarsområder, for eksempel knyttet til IT sikkerhet og support. Han eller hun skal være den som har det komplette bildet, samt kunnskapen og kompetansen som kreves for å foreta fornuftige investeringer og optimalisere kostnadene med programvare. 

             se også : Sikkerhetsstrategi og cyber-forsvar.

             Sammen med CIO kan CFO da tenke helhetlig om hvilke systemer og applikasjoner som best driftes internt, og hvilke som bør outsources til en SaaS-leverandør.

             Legg igjen en kommentar

             Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *