Kontinuerlig forbedring av prosesser

Kunder ønsker lavere priser, men krever samtidig bedre kvalitet og mer verdi. De som vinner i denne konkurransen er ofte selskaper som har effektive prosessene, oppnådd gjennom erfaring og kontinuerlig prosessforbedring.

«Hvis du ikke kan beskrive det du gjør som en prosess, vet du ikke hva du gjør.»
W. Edwards Deming

For å forbli konkurransedyktig søker bedrifter alltid etter måter å bli mer kostnadseffektiv, og få mest mulig ut av ressursene sine. For å oppnå dette er det avgjørende å ha en god fotståelse av prosessene i virksomheten. Når man forstår en prosess, er utfordringen å finne måter å gjøre prosessen enda bedre. Her er tre kraftige teknikker for kontinuerlig forbedring og hvordan de kan brukes til identifisere og gjennomføre forbedringer.

  Six Sigma

  Six Sigma er en matematisk tilnærming som bruker fakta og data for å redusere variasjonene i en prosess. Målet med Six Sigma er å gjøre hver prosess repeterbar, for å sikre at den fungerer på akkurat samme måte hver gang. Når en prosess er repeterbar, sier vi at den er stabil, eller i kontroll. Når du bruker Six Sigma til å forbedre en prosess, følger du en fem-trinns tilnærming kalt DMAIC, som henviser til fasene i et Six Sigma prosjekt: Define, measure, analyze, improve, og control. (Definere, måle, analysere, forbedre og kontrollere)

   Lean

   Lean er en ledelsesfilosofi utviklet av Toyota som en måte å drive produksjonsvirksomhet på.  Det er derfor mange av nøkkelbegrepene er japanske ord. Målet med Lean er å sikre jevnt flyt i en produksjonslinje. Det er tre ting som forstyrrer prosessen og forutsaker sløsing med ressurser: Mura, Muri og Muda. 

    Mura er ujevnhet eller variasjon. Mura fører til forstyrrelser i strømmen, noe som gjør en forsyningskjede mindre effektiv. Med andre ord, det medfører sløsing. 

     Muri er når prosessen er overbelastet. Når du bruker utstyret for hardt, er det mer sannsynlig å bryte sammen, så Muri forårsaker også sløsing.

      Muda er rett og slett sløsing, ting som koster penger uten å gi merverdi, som ventetid og overproduksjon, eller unødvendig transport og ubrukte ferdigheter.

       Det er åtte forskjellige typer sløsing, og man kan bruke akronymet TIMWOODS for å huske de engelske betegnelsene på de ulike typene:

        Transportation

        Inventory

        Motion

        Waiting

        Overproduction

        Ovedrprocessing

        Defects

        Skills

        Prosessforbedring måles vanligvis som en reduksjon av en eller flere av disse åtte måtene å sløse med ressurser. Målet med Lean er å skape en jevn, balansert strøm gjennom en prosess ved å eliminere Mura, Muri og Muda.

         Theory of constraints (TOC)

         Begrensingsteorien, eller Theory of constraints (TOC), er mer ukjent i Norge, men metoden er brukt med suksess av noen av verdens fremste selskaper. Teorien kommer fra en bok som heter «The Goal» av Eliyahu Goldratt, og er designet for å fokusere på kapasitet. Goldratt peker på konsekvenser av flaskehalser (begrensninger) i en produksjonsprosess. Han forteller historien om en fabrikk som er svært ineffektiv, og hvordan de forbedrer seg ved hele tiden å fokusere på det svakeste leddet i prosessen, og målrettet reduserer eksisterende begrensninger inntil de ikke lenger begrenser prosessen. De oppnår målet om effektiv produksjon ved alltid å fokusere på disse begrensningene, fordi det alltid er det svakeste leddet i kjeden som begrenser de andre prosessene.

          Metodene utelukker ikke hverandre og mange oppnår i dag gode resultater med kombinasjonen av Lean og Six Sigma.  TLS-modellen, som kombinerer det beste fra både TOC, Lean og Six Sigma, har en spennende tilnærming til kontinuerlig forbedring, der bruk av TOCs ledelsesfilosofi gjør det mulig å se problemet i «helikopter perspektiv» for å identifisere eksisterende eller potensielle begrensninger, og deretter anvende teknikker fra Lean og Six Sigma til selve prosessforbedringen.

          Legg igjen en kommentar

          Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *