Kultur er nøkkelen til digital transformasjon

Den digitale revolusjonen skjer rundt oss, men hvordan påvirker den din bedrift? Hvordan kan du forberede deg på suksess i en digital fremtid?

Hver dag ser det ut til at teknologien beveger seg raskere. Cloud computing øker operativ fleksibilitet. Kunstig intelligens skaper smartere maskiner og trekker ut skjulte sannheter fra våre data. Innovasjontakten øker og forvandler alt den berører.

  I 2004 hadde Blockbuster sitt beste år. Med mer enn 8.000 butikker i USA og 84.000 ansatte, hadde kjeden 6 milliarder dollar i årlig omsetning. Samme år annonserte Netflix at det ville begynne å tilby filmnedlastinger til sine kunder. I 2016 oppnådde Netflix 9 milliarder kroner i omsetning med bare 4.500 ansatte. På veien utkonkurrerte de sin tidligere rival, som en gang avviste forretningsmodellen deres som en nisjesatsning.

   Men hva er digital transformasjon? Det er mye snakk om digitalisering, og toppledere i mange organisasjoner har dette høyt på sin agenda. Digital transformasjon handler ikke særlig mye om teknologi, men i stedet om organisatorisk smidighet. Organisasjonskultur spiller derfor en viktig rolle i digital transformasjon av enhver bedrift. Kultur fører så til adopsjon av teknologi. Den vanskeligste delen av en suksessfull digital transformasjon er det kulturelle elementet.

    Se også : Hva er digital transformasjon?

     Digital strategi handler om bedriftskultur

     Bedriftskultur spiller en sentral rollen i digital transformasjon. Forskjellen fra en bedrift til en annen er ofte evnen til menneskene i organisasjonen til å akseptere nye prosesser, arbeidsformer og tilnærminger for å bryte ned barrierer og forholde seg annerledes til kunder.

      Teknologi kan levere gode resultater, men bare i hendene på de riktige menneskene. Mangler i organisasjonskulturen er en av de viktigste barrierene for et selskaps suksess i den digitale tidsalderen. Dette er et sentralt funn fra McKinsey’s undersøkelse « Culture for a digital age» tilbake fra juli 2017, som fremhevet tre hinder for en digital kultur: funksjonelle og avdelingssiloer, frykt for å ta risiko og vanskeligheter med å danne – og handle basert på – et felles bilde av kunden.

       Det begynner med ledelsen

       Selv om teknologien endrer vår verden på så å si alle nivåer, er den fortsatt bare et verktøy. Mennesker er drivkraften bak enhver vellykket digital transformasjon. For å forandre organisasjonen og utvikle en smidig tankegang må ledelsen bygge en kultur der ansatte føler seg trygg og tør å prøve på ting som kan mislykkes. Dette starter med toppledernes holdninger og rollemodellering. Man må avvikle hierarkiske beslutningsprosesser, overvinne et tradisjonelt fokus på optimalisering fremfor innovasjon og feire læring fra fiasko. Delegering av myndighet fungerer imidlertid bare når medarbeiderne har ferdigheter, tankesett og informasjonstilgang for å gjøre jobben godt. Lederen må tilrettelegge og vise at man har tillit til at ansatte gjør meningsfulle beslutninger.

        Digital transformasjon er ikke en faseovergang, men en kontinuerlig prosess, en langsiktig forpliktelse. Kulturendring er kritisk viktig for transformasjon og slike endringer er vanskelig og tidkrevende å gjennomføre. Men det er ingen vei utenom!

         Dette er en oppdatert versjon av innlegg først publisert 18. oktober 2018

          Legg igjen en kommentar

          Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *