Ledelse av endringsprosesser

Mennesker er ofte ukomfortabel med forandring. Dette kan føre til at de motsetter seg endringer.

George Bernard Shaw har en gang sagt noe sånt som: «Fremgang er umulig uten forandring, og de som ikke kan forandre seg, kan ikke forandre noe». Den pågående digitaliseringen i mange bransjer gjør sitatet mer relevant enn noen gang for ledere og andre som er ansvarlig for gjennomføring av endringsprosesser i virksomheter. For å oppnå varige forbedringer er det viktig å forstå hvordan endringer påvirker menneskene i organisasjonen.

I sin bok «Managing Transitions» beskriver Dr. William Bridges en modell som kan brukes til å forstå sammenhengen mellom en endring og tilpasningene som man trenger å gjøre på grunn av endringen.

Styrken til modellen er at den fokuserer på tilpasningen, ikke selve endringen. Forskjellen mellom disse er viktig. Endring er noe som skjer med folk, selv om de ikke er enige med det. Tilpasning, derimot, er det som skjer med folk når de går gjennom en forandring. Endring kan skje raskt, mens tilpasning vanligvis skjer sakte.

Modellen fremhever tre stadier man går gjennom når man opplever forandring.

Disse er:

 • Å miste, avslutte og gi slipp på
 • Den nøytrale sonen
 • Den nye begynnelsen

Disse tre stegene virker helt naturlige, men hvis man ikke er bevisst dem kan de bli et stort hinder for vellykkede endringsprosjekter.

Å miste, avslutte og gi slipp på

Det første trinnet er slutten, der man må akseptere at det som har vært er borte. Stadiet er ofte preget av motstand og følelsesmessig opprør, fordi man blir tvunget til å gi slipp på noe man er komfortabel med.

På dette stadiet kan man oppleve følelser som:

 • Frykt
 • Fornektelse
 • Sinne
 • Tristhet
 • Frustrasjon
 • Usikkerhet
 • En følelse av tap

Man må først godta at noe er slutt før man kan begynne å godta det nye. Hvis lederen ikke anerkjenner følelsene som ansatte går gjennom, vil han eller hun sannsynligvis oppleve motstand gjennom hele endringssprosessen.

Den nøytrale sonen

Det andre trinnet er den nøytrale sonen der folk føler seg fortapt og forvirret. På dette stadiet er folk ofte forvirrede, usikre og utålmodige. Avhengig av hvor godt man administrerer endringen, kan ansatte også oppleve en økt arbeidsbelastning ettersom de må tilpasse seg nye systemer eller nye måter å jobbe på.

På dette stadiet kan man oppleve:

 • Skepsis til endringen
 • Motstand mot endringen
 • Lav moral og lav produktivitet
 • Angst for egen rolle, status eller identitet

Lederens oppgave er å hjelpe de ansatte å tilpasse seg. Tenk på fasen som en bro mellom det gamle og det nye. På noen måter vil ansatte fortsatt være knyttet til det gamle, mens de samtidig prøver å tilpasse seg det nye. Produktiviteten kan falle i en periode, og man kan stille mange spørsmål. Ansatte kan også føle seg frustrert. Hvis man er forberedt på dette er det lettere å være tålmodig og ta riktige beslutninger.

Lederen må forklare behovet for endring, fortelle om fordelene endringen gir og motivere ansatte for å akseptere endringen. Dette betyr også å gi ansatte opplæring, utdanning og den støtten de trenger for å lykkes med de nye verktøyene eller prosessene.

Den nye begynnelsen

Det tredje trinnet er den nye begynnelsen, hvor man aksepterer det nye som den nye normalen. Her begynner man å akseptere endringen. Man opparbeider ferdighetene som trengs for å jobbe på den nye måten og begynner å se gevinster fra egen innsats.

Kjennetegn på dette stadiet kan være:

 • Høy energi
 • Åpenhet til å lære
 • Fornyet tilhørighet
 • Aksept av egen rolle

Vi forbedrer prosesser og oppgraderer teknologi kontinuerlig. Endringsledelse er derfor en viktig del av nesten enhver leders jobb, og hvordan organisasjonen tilpasser seg endringene er like viktige som selve endringen. Når tilpasningen håndteres effektivt bidrar det til å sikre at endringene gir resultatene man forventer. Det er god endringsledelse.

Trenger dere hjelp til å gjennomføre et endringsprosjekt? Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvordan vi kan hjelpe.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *