Prosjektledelse

Prosjektleder og Scrum Master

Prosjektledelse

Det finnes en rekke tilnærminger til hvordan man styrer og gjennomfører prosjekter, inkludert smidige metoder der rollen som prosjektleder kan erstattes av en scrum master som tjener prosjektteamet.

  Vi kan hjelpe dere med:

  • Gjennomføring av forprosjekt

   Før du tar den endelige beslutningen om å starte opp et prosjekt kan det være lurt å gjennomføre et avgrenset forprosjekt som avdekker kritiske suksesskriterier for prosjektet, analyserer kundereiser og kartlegger behovet for integrasjoner med øvrige systemer.
  • Kravspesifikasjon og forespørsel til leverandør

   Hva som er den beste utforming av en forespørsel og hva som gir deg de beste forhandlingsfordeler varierer fra prosjekt til prosjekt. Vi hjelper deg med å velge om det riktige for ditt prosjekt er en RFI, RFQ eller RFP. Vi bistår også med å produsere dokumenter og om ønskelig også med leverandørkontakt i forbindelse med forespørselen.
  • Prosjektleder for IT-prosjekter

   Vi kan stille med sertifisert prosjektleder med lang erfaring. Oppgaven som prosjektleder er å lede prosjektet og å lede menneskene som skal levere et konkret resultat. For å gjøre det på en bra måte, er det viktig at prosjektleder har den kompetansen og erfaringen som skal til. Noe av den kompetansen får man bare gjennom læring og erfaring fra prosjekt til prosjekt. Derfor sier vi at de beste prosjektlederne har «vært ute en vinternatt før»
  • Følge opp implementering og gevinstrealisering

   Nye eller endrede forretningssystemer påvirker ofte mange ansatte i en organisasjon. Det er mange eksempler på at produktiviteten hat gått ned når nye IT løsninger blir innført. Oppfølging av ansatte, KPI-er og gevinstrealisering er derfor en viktig del av et IT prosjekt.
  • Velge gjennomføringsmodell

   Selv om bruken av smidige metoder har økt er det fortsatt slik at noen prosjekter er riktig å gjennomføre sekvensielt og noen smidig. Vi har kompetanse og erfaring med både agile metoder og «fossefall» og hjelper dere å velge riktig metode for prosjektet.
  • Scrum master i smidige prosjekter

   Vi har ressurser som er sertifisert scrum master og scrum coach og kan inngå som en del av prosjektteamet hvis agile metoder benyttes i prosjektet.

  IT Prosjekter kan bli komplekse og mangfoldige, med behov for effektiv planlegging, organisering og oppfølging. For å administrere et slikt prosjekt fra start til slutt og levere forventet verdi innenfor avtalte tids- og kostnadsrammer kreves kompetanse og erfaring. Det, sammen med en god prosjektplan, kan bety forskjellen mellom suksess eller fiasko.

   Synes du dette høres interessant ut? ta kontakt for en uforpliktende samtale.