Når er det riktig å outsource CIO rollen?

Å være outsourcet CIO innebærer et definert ansvar med en gjennomgripende rekkevidde gjennom hele virksomheten.

Små til mellomstore bedrifter har ofte en utfordring med å holde tritt med sine større konkurrenter.  Dette gjelder spesielt innen teknologi.  Å ha alle typer «Chief» i en liten eller mellomstor virksomhet er en luksus man ikke har råd til. I stedet er ledere i slike bedrifter ofte dyktige til å ha på seg flere hatter.  Derfor har mange slike organisasjoner ikke en egen Chief Information Officer (CIO) selv om teknologilederrollen funksjonelt kan være sentral for virksomhetens vekst, effektivitet og konkurransefortrinn. 

  I store bedrifter spiller Chief Information Officer (CIO) en avgjørende rolle i å lede selskapet mot å nå sine forretningsmål gjennom effektiv bruk av IT-systemer og -tjenester.  I mindre organisasjoner er det derimot ofte en økonomidirektør, eller i noen tilfeller administrerende direktør, som også har det overordnede ansvaret for IT, ofte med begrenset IT-kompetanse. 

   Teknologi kan gi konkurransefortrinn. Når den brukes riktig er den et middel til å forbedre bedriftens produktivitet, prosesser, konkurranseevne og kundeopplevelse, og en viktig faktor for langsiktig vekst og suksess. Men, for å realisere gevinstene med moderne teknologiløsninger kreves strategiske ledelse av IT området. Dette er en kompetanse som ikke finnes i alle virksomheter, og kanskje er heller ikke kostnadene med å ansette en intern CIO det neste bedriften ønsker å bruke penger på?  Da kan outsourcing av CIO funksjonen være et godt alternativ.

    Outsourcet CIO vs. innleid konsulent

    Konsulenter og andre eksterne, midlertidige rådgivere, blir typisk tatt med i beslutningsprosesser med relativt smalt omfang og ofte ganske sent i prosessen, etter at problemet og behovet for en løsning allerede er identifisert.  Når de endelig kommer om bord, er konsulentens rolle ofte å støtte beslutningsprosessen og deretter implementere løsningen i virksomheten. Som sådan er en konsulent av natur ekstern og taktisk fokusert, mens en outsourcet CIO kan bli med i den strategiske diskusjonen langt tidligere.

     En outsourcet CIO har et oppdrag som tillater en stor kontaktflate hos kunden, og at man blir tatt med i strategiske diskusjoner over hele virksomheten, ikke bare innenfor IT-avdelingen. Oppdraget som CIO innebærer fokus på forretningsmessige resultater. En CIO må forstå forretningsstrategien og virksomhetens mål, og kunne forutsi hvordan endring av prosesser eller infrastruktur vil påvirke medarbeidere, den daglige driften og virksomhetens evne til å nå sine langsiktige mål.

      Med en outsourcet CIO kan bedriften få tilgang til innsikt, perspektiv og erfaring, og hjelp til å tilpasse IT strategien til virksomhetens forretningsstrategi og mål, uten å måtte påta seg forpliktelsene som følger med en ansettelse.  En innleid CIO kan ta ansvar for strategiske teknologiplaner, optimalisering av teknologibruk, IT-prioriteringer og implementering av løsninger.

       Les mer om vårt tilbud om outsourcet CIO, eller ta kontakt for en uforpliktende samtale.

        Photo by rawpixel.com from Pexels

        Legg igjen en kommentar

        Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *