Når Kanban er det beste valget

Kanban er en måte å ta i bruk prinsippene fra Lean innen IT. Scrum er en metodikk med få regler – Kanban har enda færre.

Scrum er bra. Men uansett hvor bra Scrum er, tror jeg ikke Scrum er riktig i enhver situasjon. I noen situasjoner kreves andre tilnærminger.  Men det kan fortsatt være et behov for en smidig tilnærming.  Da kan Kanban være et godt alternativ.

  Hva er Kanban? 

  Ordet er japansk og betyr «kort» eller «tegn/signal». Kanban er et Lean verktøy som opprinnelig ble utviklet som en produksjonsmetodikk hvor tilførselen av komponenter reguleres ved bruk av et instruksjonskort som blir sendt langs produksjonslinjen. 

   De 4 prinsippene i Kanban:

   • Visualiser arbeidet
   • Begrens antallet igangsatte arbeidsprosesser
   • Fokuser på flyten
   • Kontinuerlig forbedringer

   Toyota benyttet Kanban som en av hovedfunksjonene i Toyota Production System på 1950-tallet. Generelt er teknikken ikke annet enn et køsystem der man starter arbeid etter behov, og til dels just-in-time(JIT).

   Eksempel på Kanban tavle

   Kanban vs. Scrum

   Et smidig team vil ofte eksperimentere med ulike ideer for å finne hva som fungerer best.  Scrum og Kanban er ikke konkurrenter, de er begge smidige tilnærminger som kan vurderes. Her er noen eksempler på tilfeller der Kanban kan være bedre egnet enn Scrum:

    Lite endringsvilje

    Noen organisasjoner er komfortable med måten de gjør ting på, selv om de ikke oppnår ønskede resultater.  Scrum kan være en trussel mot lite endringsvillige organisasjoner, hovedsakelig på grunn av hvor raskt det forvandler arbeidsmåte, roller og hvordan møter avholdes. Kanban krever ingen slike endringer for å komme i gang. En annen fordel Kanban har fremfor Scrum er at metoden er intuitiv og umiddelbart forståelig for alle.  En Kanban-tavle krever null forklaring for å bli forstått.  

     Usikre rammebetingelser

     Scrum leverer de beste resultatene når et team forplikter seg til en gitt mengde arbeid, og kan jobbe fokusert gjennom hele sprinten. Kanban er i stand til å fungere i organisasjoner hvor det ikke eksisterer en smidig kultur, fordi et Kanban-team foretrekker å ikke forplikte seg til å arbeide i grupper, og de forplikter seg ikke til en oppgave før de starter på den.  Kanban bruker ikke tidsbegrensning for å skape forutsigbarhet slik Scrum gjør, i stedet brukes ledetid. Dette betyr at et Kanban-team kan være maksimalt fleksibele til å endre prioriteringer og samtidig opprettholde sine overordnede forpliktelser. Et Kanban-team kan også være mindre enn et Scrum-team.

      Oppsummering

      Kanban kan også være en måte å introdusere smidige metoder i en organisasjon. Kanban tavler er en visuell måte å administrere arbeidet som er svært lett å forstå.  Hvis du noen gang har brukt post-it lapper for å minne deg på å gjøre noe, har du brukt visuell administrasjon.  Visuell administrasjon lar både teamet og andre interessenter se hvilket arbeid som pågår, og ha oversikt over prosesser, oppgaveforhold og risiko knyttet til å fullføre arbeidet til rett tid.

       Et eksempel på et opensource dataverktøy for kanban kan du finne her.

       Legg igjen en kommentar

       Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *