OKR: Et rammeverk for hårete mål

OKR er et enkelt verktøy som brukes av Google og andre kjente selskaper for å skape engasjement rundt måloppnåelse.

Har du noen gang lurt på årsaken til at gigantene i IT bransjen til stadighet slår markedet og øker inntektene sine?  En del av svaret er bruken av OKRs. 

  OKR er et rammeverk for å definere og følge opp mål og resultater som først ble tatt i bruk av IT selskapet Intel på 80-tallet, men metoden er nyttige for bedrifter av alle størrelser. Tekniske giganter som Google og Alphabet hevder å ha oppnådd 10 ganger vekst gjennom OKR.

   Akronymet OKR står for Objectives and Key Results, eller «Mål og Nøkkelresultater» på norsk. 

    Hvordan fungerer det?

    Det sier seg selv at man ikke kan lede en organisasjon uten å ha et definert mål.  OKR består av et klart definert mål og et eller flere nøkkeltiltak for å sikre oppnåelse av målet. 

     OKRs inneholder vanligvis tre til fem «hårete» mål, med ytterligere tre til fem målbare nøkkelresultater for hvert mål.  Disse resultatene er konkrete, målbare handlinger som samlet fører til oppnåelse av målet. En stor del av en OKR er derfor å sørge for at alle vet hva de trenger å gjøre, og hva som forventes av dem.

      Når et mål er etablert må man definere de viktigste nøkkelresultatene for å nå målet. Dette må ikke være en gjøremålsliste, men ønskede resultater relatert til forretningens prioriteringer. Nøkkelresultatene må forklare hvordan bestemte oppgaver vil gi de ønskede resultater. 

       Her er et eksempel fra et prosjekt for en nettbutikk:

        Feil: «Implementere funksjonalitet X innen tidsfrist» 

         Riktig: «Funksjonalitet X øker konverteringsraten med Y prosentpoeng.»

          For å gjøre prosessene målbare må man vurdere hvert mål og resultatene man vil oppnå.  Hvert nøkkelresultat bør ha en eier – en person som er ansvarlig for å følge opp og finne måter å oppnå ønsket resultat.

           Forskjellen mellom OKR og KPI

           Selv om begge metodene brukes som ytelsesmål, er formålet deres forskjellig.  KPI (Key Performance Indicators) er viktige nøkkeltall som brukes til å vurdere hvordan en organisasjon presterer. Disse verdiene er vanligvis kvantitative, mens OKR er knyttet til bredere organisatoriske mål

            Mens KPIer primært fokuserer på kvantifisering av mål og resultater på operativt nivå, fokuserer OKR-rammeverket mer på prioriteringer på et strategisk nivå.  Å definerer et mål og formulere måter å oppnå det.  

             OKR og prosjektstyring

             Å sette opp et mål og ønskede resultater høres ikke ut som noen stor oppgave, Det virkelige arbeidet begynner når man skal iverksette handlingsplanen for å oppnå disse målene.  Det er her prosjektstyring kommer inn.

              Handlingsplanen bestemmer prosjektene, oppgavene og aktivitetene som må på plass for at organisasjonen skal nå sine mål. Etter at de er definert trenger man en god metode for gjennomføring av aktivitetene.  Slik går OKR og prosjektstyring hånd i hånd.  En OKR gir et klart bilde av hva som må gjøres, og prosjektledelsen forteller hvordan det skal gjøres.

               OKR i Google

               Det mest kjente eksempelet på bruk av OKR er Google, som har implementert prosessen og brukt OKRs siden 1990.  Selskapet har OKR på alle nivåer, fra øverste ledelsesnivå og ned til individnivå.  Alle disse OKRs er sammenkoblet for å oppnå felles organisatoriske mål.

                Resultater må måles. Google bruker en skala fra 0 til 1 for å rangere dem.  Målet er ikke å oppnå en score på 1, men heller et sted mellom 0,6 og 0,7.  Hvis noen lykkes med å oppnå en 1-er er deres OKR ikke ambisiøs nok. For lett med andre ord. Men, hvis noen kommer under 0,4 må de se på hva de gjør feil.

                 I Google er OKRs offentlige, slik at alle ansatte kan se hva andre jobber med.

                  Foruten Google, inkluderer listen over andre kjente virksomheter som bruker OKR-metoden selskaper som Uber, Airbnb, LinkedIn og Spotify.

                   Legg igjen en kommentar

                   Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *