Pareto analyse, et verktøy for kvalitetsstyring

En Pareto analyse er et av de viktigste verktøyene ved implementering av et Six Sigma prosjekt. Analysen er en måte å identifisere de vanligste årsakene til en hendelse. Ved å utføre en grafisk analyse av dataene kan man identifisere de største driverne og prioritere handlinger deretter.

Vilfredo Federico Damaso Pareto var en italiensk ingeniør, sosiolog, økonom, politiker og filosof som levde mellom 1848 og 1923.  I 1906 gjorde han den berømte observasjonen at tjue prosent av befolkningen eide åtti prosent av eiendommen i Italia. Det som gjør at verden fortsatt kjenner Paretos arbeid var at dette mønsteret var sant ikke bare for eierskap i Italia for over hundre år siden, men gjelder mange deler av livet vårt, selv i dag.

  Pareto prinsippet

  Dr. Joseph Moses Juran var en forkjemper for et system for kvalitetsstyring (Quality Management) og skrev flere bøker om emnet. Han kom  i 1941 over arbeidet til Vilfredo Pareto og begynte å anvende det han kalte Pareto-prinsippet (eller loven om «de vitale få og de trivielle mange») på kvalitetsproblemer. Innen QM sier prinsippet at omtrent 20% av feilkildene representerer 80% av forbedringspotensialet. Prinsippet er også kjent som 80/20-regelen. 

   Moderne teknologi og salg følger gjerne det samme mønsteret som Pareto oppdaget på slutten av 1800-tallet, som for eksempel at:

   • 80% av brukerne benytter 20% av en applikasjon
   • 80% av omsetningen kommer fra 20% av produktene
   • 80 prosent av klagene kommer fra 20 prosent av kundene

   Dr. Juran var den som ga Pareto prinsippet generell anvendelse, så det vi i dag kjenner som et Pareto diagram kunne like gjerne vært kalt et Juran diagram.

    Pareto diagram

    Å lage et diagram over denne informasjonen hjelper til å:

    • Se hva som påvirker prosessen
    • Forstå hvordan faktorene påvirker prosessen
    • Fokusere på de problemene som forårsaker den største forstyrrelsen

    Et Pareto-diagram er en type diagram som inneholder både et stolpe og et linjediagram, hvor individuelle verdier er representert i synkende rekkefølge av stolper, og den kumulative totalen er representert av linjen. Formålet med Pareto-diagrammet er å synliggjøre de faktorene som påvirker mest.  Det kan være de vanligste kildene til feil, de hyppigste årsakene til kundeklager, og så videre. Venstre vertikal akse er hyppigheten av forekomsten.  Den høyre vertikale akse er den kumulative prosentandelen av totalt antall forekomster. Diagrammene kan enkelt genereres ved hjelp av vanlige programmer som Microsoft Excel.

     Pareto diagram
     Eksempel på Pareto diagram

     Pareto analyse

     En mulig fremgangsmåte for en Pareto analyse i et Six Sigma prosjekt kan se slik ut:

     • Identifiser problemet som skal analyseres
     • Liste mulige årsaker (benytte eksisterende data eller brainstorming)
     • Beslutte hvordan måle problemet (med en måleenhet som er enkel å forstå)
     • Velge tidsperiode for målingen
     • Samle inn data om hver mulig feilkilde
     • Måle hyppighet og eventuelt kostnad med hver hendelse
     • Presenter data grafisk

     Ofte genereres et Pareto diagram basert på antall hendelser, men ulike årsaker kan ha ulike konsekvenser, som sikkerhetsrisiko eller økonomiske tap.  For å håndtere dette kan det utarbeides et vektet Pareto diagram der det for eksempel tilordnes en unik økonomisk verdi på hver av årsakene. Ved hjelp av Pareto-diagrammet kan man så beslutte hvilke problemer som skal løses først. 

      En Pareto analyse kan også brukes når mange ulike tiltak er mulig.  Da estimerer man gevinsten som oppnås ved hvert enkelt tiltak, og velger deretter de mest effektive tiltakene, som i sum gir en total gevinst så nær det optimale som mulig.

       Pareto-prinsippet sier at de fleste problemene i en prosess bare har noen få vesentlige årsaker. 80/20-regelen kan brukes til å frigjøre tid og energi, effektivisere driften og øke lønnsomheten. Six Sigma-teknikken for å lage et Pareto-diagram tar dette prinsippet ett skritt videre og illustrerer hva disse årsakene er og hvilken effekt de har på prosessen.

       Legg igjen en kommentar

       Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *