Problemløsing som teamwork

Et sterkt team representerer en stor ressurs for virksomheten, men det krever riktig arbeidsmiljø, innsats og holdning.

Et godt team er et av de beste verktøyet som finnes for å overvinne store utfordringer. Men bare fordi en gruppe mennesker jobber sammen, betyr det ikke at de jobber effektivt som et team. For at et team skal fungere må organisasjonen legge til rette for teamarbeidet. Her er tre enkle tips som kan bidra til å få teamet til å fungere optimalt.

  Trygghet er viktig.

  Trygghet er en av de viktigste byggesteinene når man skal bygge effektive team. Uansett hva som skjer, må folk føle trygghet og at de er en del av fellesskapet i gruppen. Hvis ikke, vil det påvirke prestasjonen. Best resultat oppnår man når medarbeiderne trives, og hver dag gleder seg til å gå på jobb. Forskning viser at arbeidsmiljø er sentralt for holdninger, motivasjon og prestasjon hos et team. Dette påvirket flere forhold, som kunnskapsdeling, service og innovasjon. Ensidig fokus på sluttresultater og intern konkurranse kan gjøre at teamet fungerer dårligere.

   Fokuser på problemet, ikke personen. 

   Det kan ha verdi å ha stor «takhøyde» innad i et team, men pass på at alle forstår at skyld er irrelevant, og når man finner en løsning, så sørg for at alle får kreditt for løsningen. Forvent og oppfordre folk til å ta personlig ansvar for bestemte oppgaver. Når alle er ansvarlige for å få en oppgave gjort, så er det ingen som er ansvarlig for det. I tillegg viser studier at ledere som gir medarbeiderne ansvar og myndighet til selv å bestemme hvordan oppgavene skal løses, får medarbeiderne sine til å prestere bedre.

    Vær oppmerksom på tidsbruken.

    Møter som oppleves som bortkastede og som går utover den avsatte tiden er en kjent tidstyv. Husk at nøkkelen til gode møter ligger i forberedelsene. Ha alltid en agenda klar i forkant av møtet. Pass på at teamet bruker tiden godt, at alle har en klar forståelse av hva man skal jobbe med, og når møtet må være ferdig.

     Medarbeiderne skal være stolt over teamet de er en del av, det gode arbeidet som gjøres og resultatene av dette. I tillegg kommer anerkjennelse fra ledelse og kolleger. Selv i de mest prestasjonsbaserte virksomheter fremheves samarbeid og teaminnsats, ikke individuelle prestasjoner alene.

     Legg igjen en kommentar

     Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *