Prosessene i et distribusjonslager

Et effektivt distribusjonslager er fundamentet for en effektivt forsyningskjede. Noen organisasjoner betjener både detaljhandel og ehandel ut av et enkelt anlegg, der de deler plass, utstyr og arbeidskraft etter behov.

Fra det tidspunktet et produkt blir produsert til det blir levert til kunde eller til en butikk, er det en god sjanse for at det har vært gjennom ett eller flere distribusjonslagre. Derfor er det viktig å forstå hvordan distribusjonslagre fungerer og hvilken rolle de spiller i en forsyningskjede. 

  Det er fem hovedprosesser som finnes i ethvert distribusjonslager er:

   1. Mottak

   Forsendelsene blir levert til en av de inngående portene og losset inn i mottaks- og inspeksjonsområdet. Under dette trinnet registrerer en medarbeider forsendelsen inn i et lagerstyringssystem, og man inspiserer produktet for skade. Programvaren som benyttes til lagerstyring kan være en modul i virksomhetens ERP system, eller et eget dedikert WMS (Warehouse Management System). 

    2. Innlagring

    Etter at forsendelsen er mottatt og kontrollert skal varene lagres. Lagerstyringssystemet bruker en prosess som kalles slotting for å bestemme den beste lagringsplassen for hvert produkt basert på størrelse og vekt. Når systemet har angitt lokasjonen der varen skal plasseres, flytter man produktet fra mottaksområdet til angitt sted i lageret, eller lagerområdet. Produktet blir liggende på denne lagerplassen til en bestilling mottas.

     3. Plukking

     Når en bestilling kommer inn, utsteder lagerstyringssystemet et oppdrag for å hente produktet ut fra lager. Disse instruksjonene kalles ofte en plukkliste fordi de forteller hvilke produkter som skal plukkes fra hvilken lokasjon i lagerområdet. Det er flere typer logikk systemet kan benytte for å optimalisere plukkeoperasjonen. De vanligste er:

      Ordreplukk. Dette er fortsatt den vanligste typen plukking. Den som skal plukke varene mottar en bestilling om gangen og går deretter til lageret for å finne hvert produkt på listen før bestillingen fullføres.

       Batch eller Multi-Batch plukking. I dette tilfellet kan medarbeidere velge å plukke flere bestillinger om gangen, med manuell eller automatisert plukking. Det manuelle plukket fungerer ved at medarbeideren kan plukke SKU som skal leveres i flere bestillinger samtidig. Dette minimerer plukketiden. Med automatisert plukking forblir medarbeideren på ett sted mens et automatlager leverer de ønskede SKUene til arbeideren. Derfor betegnes ofte denne type løsninger som «gods-til-mann» løsninger.

        Sone plukking.  Denne metoden deler lageret inn i soner og hver sone kan bruke sin egen type teknologi og lagringssystem, avhengig av hva som fungerer best for de SKU som er lagret i sonen og teknologien som benyttes. Ordrer kan enten plukkes sekvensielt fra sone til sone, eller sammenstilles etter plukking.

         Når varene er plukket leveres de til pakking.

          4. Pakking

          I pakkeprodessen blir hvert produkt samlet sammen med de andre produktene som ble bestilt av samme kunde. Hvert produkt representerer en linje på kundens bestilling. 

           En av de vanligste KPIene for distribusjonslagre er leveringsdyktighet. Leveringsdyktighet kan beregnes som antall linjer som blir levert dividert med antallet som ble bestilt. La oss si at man mottok en bestilling for fire forskjellige produkter, men bare kunne levere tre av disse fire linjene. Da vil leveringsdyktigheten være 75%. Mens dette er den vanligste måten å regne leveringsdyktighet  på, kan man også måle leveringsdyktighet basert på antall SKU eller verdien av produktene.

            5. Skipning

            Når produktene har blitt pakket for å sendes til kunde, plasseres forsendelsene i utgående område. Konsolidering av leveransene som vil bli sendt på samme lastebil betyr at de kan lastes raskt når lastebilen ankommer. Det gjør det også lettere å forberede fraktpapirene. 

             Det siste som skjer skjer avhenger av om man laster forsendelsene direkte i en container som kjøres bort når den er klar, eller medarbeiderne må vente på en lastebil og laste opp mens bil og fører venter.

              Mange distribusjonslagre har automatisert noen eller alle disse prosessene. Men uansett om arbeidet utføres av en person, en robot eller et automatisert system, er de fem grunnleggende prosessene likevel de samme. Når du forstår hvordan disse fem prosessene fungerer sammen, vil du også kunne ta informerte beslutninger om din egen forsyningskjede.

              Legg igjen en kommentar

              Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *