Segmentering av leverandører

Kan segmentering bidra til effektiv administrasjon av leverandørforhold?

Alle bedrifter er avhengig av sine leverandører. Å få produkter og tjenester man trenger levert til rett tid, og til riktig pris, er en viktig del av enhver innkjøpsstrategi.

  Når man deler inn bedriftens leverandører i grupper som har lignende egenskaper, kalles det segmentering. Det er mange måter å segmentere leverandører på. Her skal vi se på to egenskaper: 

  • Hvor mye penger brukes på innkjøp fra leverandøren
  • Kostnadene med å bytte leverandører

  Hvor mye penger bedriften bruker på innkjøp fra en gitt leverandør er vanligvis enkelt å finne ut. Kostnader med å bytte leverandør kan være en mer subjektiv vurdering, blant annet fordi det må tas hensyn til hvor mye som er investert i delt teknologi og prosesser.

   Vi kan bruke disse to egenskapene til å plassere leverandørene i fire segmenter:

   • «Melk og Brød» leverandører
   • Standardleverandører
   • Nøkkelleverandører
   • Strategiske partnere
   Leverandørmatrise

   «Melk og Brød» leverandører

   Med «Melk og brød» leverandører bruker bedriften mye penger, men har samtidig også mange alternativer, og det er lett å bytte mellom dem. Målet for disse relasjonene er å sørge for at man får pålitelige leveranser av varer og tjenester til lavest mulig kostnad på lang sikt. 

    Standardleverandører

    Standardleverandører er leverandører der bedriften ikke bruker mye penger, og det er lett å bytte til en annen leverandør. Målet her bør være å ha et fleksibelt forhold som er enkelt å administrere. 

     Nøkkelleverandører

     Bedriften bruker ikke mye penger på nøkkelleverandører, men dette er leverandører som er vanskelig å bytte ut. Her er det viktig å ha en god kommunikasjon og et tett samarbeid. Bedriften er avhengig av disse leverandørene, men siden man er en liten kunde som ikke bruker mye penger risikerer man å bli nedprioritert eller kuttet ut hvis leverandøren får nye, attraktive kontrakter, eller andre kapasitetsbegrensninger. 

      Strategiske partnere

      Til slutt har de fleste bedrifter strategiske leverandører som de kjøper mye fra, og som det er vanskelig å bytte ut. For strategiske leverandører må man sørge for å  ha svært tette relasjoner, og fokusere på vinn-vinn relasjoner. Det kan i noen tilfeller til og med være fornuftig å danne et joint venture med strategiske leverandører, for å sikre at bedriftens interesser blir optimalt ivaretatt. 

       Konklusjon

       Leverandørsegmentering er et viktig skritt mot god strategisk styring av leverandørbasen. Når man forstår målet med hvert leverandørforhold, kan man konvertere disse målene til beregninger og måle hver enkelt leverandørs prestasjoner, og om ønskelig summere dataene opp i et leverandør-dashbord, slik at man har full innsikt og kontroll med hvordan leverandørene innen de ulike segmentene presterer. 

        Alle virksomheter er avhengig av leverandører for å oppnå egen suksess. Segmentering er et kraftig verktøy for å definere leverandørrelasjonene, og en byggestein i arbeidet med å skape en sterk, og effektiv leverandørbase.

          Legg igjen en kommentar

          Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *