Six Sigma forklart i 4 enkle steg

Et av de mest synlige resultatene av effektiviseringsprosesser er reduksjon av antallet feil i et produkt eller en arbeidsprosess. Reduksjon av feil betyr mindre sløsing, og at ressursene utnyttes bedre.

Six Sigma er et kvalitetsprogram som gjort riktig forbedrer kundens opplevelse, senker kostnadene og skaper bedre ledere. Konseptet ble opprinnelig utviklet for produksjon av fysiske produkter, der manglene bokstavelig talt ble funnet i produkter som ble sendt ut på markedet.  Begrepet ble populært på grunn av Motorola, som satte et mål om å oppnå Six Sigma (3,4 feil per million) i alle sine produkter.  Konseptet tok raskt av etter det.

  Six Sigma doktrinen sier at:

  • Kontinuerlig innsats for å oppnå stabile og forutsigbare prosessresultater er av vital betydning for virksomhetens suksess.
  • Produksjons- og forretningsprosesser har egenskaper som kan defineres, måles, analyseres, forbedres og kontrolleres.
  • For å oppnå vedvarende kvalitetsforbedring kreves engasjement fra hele organisasjonen, spesielt fra toppledelsen.

  Six Sigma er en datadrevet tilnærming og metodikk for å eliminere feil i nesten ethvert produkt eller tjeneste – enten vi snakker om produksjon eller transaksjonhåndtering. Et typisk Six Sigma forbedringsprosjekt består av fem faser, ofte beskrevet med akronymet DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve og Control), men for å få en overordnet forståelse av tilnærmingen som Six Sigma benytter kan vi beskrive metoden som problemløsning i fire steg:

   Se også : Fasene i et DMAIC prosjekt.

    1. Identifiser forretningsproblem

    I begynnelsen av et Six Sigma-prosjekt blir forretningsproblemet definert.  Spørsmål som Hvem, Hva, Hvor og Når blir adressert og formulert i en problemstilling.  Omfanget og konsekvensene av problemet blir også diskutert, i tillegg til at omfanget på prosjektet blir definert.

     2. Identifiser statistisk problem

     For å komme til bunns i problemet må rotårsakene til forretningsproblemene identifiseres.  Disse årsakene konverteres til statistiske problemer ved bruk av dataanalyser, testmetoder og hypoteser. De kritiske årsakene som har størst effekt på problemet identifiseres.

      3. Identifiser statistisk løsning

      Bearbeiding av rotårsaker gjøres ved bruk av statistisk analyse og hypotesetesting. Ofte følger årsakene til et gitt problem et Pareto-prinsipp som sier at 80% av problemene skyldes 20% av årsakene.  Disse 20 prosentene er viktig å identifisere fordi de har størst innvirkning på problemet. Alternative løsninger vurderes og en optimal løsning identifiseres.

       Se også : Pareto analyse, et verktøy for kvalitetsstyring.

        4. Identifiser forretningsløsning

        De statistiske løsningene konverteres deretter til implementerbare praktiske løsninger.  Implementering av disse forretningsløsningene gjennomføres og forbedringer blir observert og fulgt opp slik at effekten blir varig.

         Six Sigma er et kraftig verktøy for å løse forretningsproblemer og drive forbedringsarbeid i organisasjoner. Fordelene kan omfatte kostnadsbesparelser, redusert antall feil, økt kundetilfredshet og høyere produktivitet og effektivitet. Suksess med metoder som Six Sigma krever imidlertid en tydelig forpliktelse til å ta beslutninger på grunnlag av verifiserbare data og statistiske metoder, snarere enn antagelser og gjetninger. 

         Legg igjen en kommentar

         Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *