Skybasert ERP, velge eller vente?

Skybasert ERP er fleksibel og bedriften har ikke lenger kostander knyttet til drift av løsningen. Et skybasert ERP-system er med andre ord et godt utgangspunkt for å kunne utnytte potensialet i fremtidens løsninger.

En sterk ERP-løsning kan være vitalt for virksomheten. Mens noen bedrifter nå går over til skybaserte ERP-løsninger er andre enda ikke klar til å flytte en så sentral løsning ut i skyen. Uansett hvor du er på denne skalaen er det noen ting du trenger å vite for å ta kvalifiserte beslutninger om ERP, nå og i fremtiden.

  Hvorfor øker bruken av skybasert ERP?

  Bedrifter som går over til skybasert ERP er ofte tiltrukket av kostnadsfordelene. Overgangen til å leie ERP-løsningen som et månedlig abonnement gir muligheten til å ta kostnadene som en driftsutgift (OPEX) i motsetning til kapitalutgift (CAPEX). Bedriftene trenger heller ikke lenger ha ansvaret for drift og administrasjon av programvaren, eller investere i servere og infrastruktur.

   Skybasert ERP har endret ERP landskapet. Selv små bedrifter kan nå ta i bruk markedsledende løsninger og dra fordel av å ha en mer moderne ERP løsning enn større, mer etablerte konkurrenter.

    Bedrifter vil ha – og trenger å se – verdi fra sine teknologiinvesteringer, og de ønsker ikke vente på implementeringer som tar et år eller mer før verdien manifesteres.

     Bortsett fra å gi forbedringer i respons, smidighet og forutsigbare kostnader kan overgang til skyteknologi hjelpe virksomheter til digital transformasjon. Etterhvert som bedrifter går fra tradisjonell serverdrift til skybasert ERP kan de utnytte nye muligheter til å optimalisere prosessene. I tillegg muliggjør skybasert ERP at alle i bedriften får tilgang til sanntidsinformasjon fra hele virksomheten, og kan bruker dataene til å ta bedre beslutninger.

      Bekymringer angående skybasert ERP

      Forståelig nok vil sikkerheten i skyen trolig alltid være en bekymring, uansett hvor godt teknologien utvikles. Bedrifter trenger en innsiktsdrevet strategi for å møte stadige endringer i risiko- og sårbarhetsbildet.

       Sannheten er at all programvare er utsatt for virus og sårbarheter, enten den er installert lokalt eller i skyen. Å ha ERP i skyen tilbyr flere sikkerhetsfordeler. En av dem er at ERP-systemet oppgraderes oftere, slik at man kan ha de nyeste sikkerhetsoppdateringene installert. En annen er at infrastrukturen til globale sky-leverandører benytter det siste innen kunstig intelligens og maskinlæring for å oppdage og rette opp sårbarheter, før de utnyttes. Den fysiske sikkerheten rundt datasentrene til globale plattformleverandører er så streng og teknologidrevet at det vil være ekstremt kostbart for en enkelt bedrift å prøve å kopiere den i egne lokaler.

        ERP og digital transformasjon

        En av de største fordelene med å kjøre ERP i skyen er at det med sin skalerbarhet og fleksibilitet kan bidra til å forberede virksomheten på fremtidige endringer, spesielt fra et integrasjonsperspektiv. Dette er ekstra viktig når selskapet ser fremover og vurderer fremtidige behov, for eksempel nye initiativ som robotteknologi eller introduksjon av Internet of Things (IoT). I slike scenario tilbyr skyen enkel integrasjon og sammenkobling av mennesker, prosesser, data og ting.

         Mens ERP tradisjonelt har vært assosiert med effektivitet handler det i fremtiden mer om å levere intelligens, innsikt og forutsigbarhet for å opprettholde et konkurransefortrinn i en digital tidsalder. Kravene til ERP blir da mer enn effektiv transaksjonshåndtering. Organisasjoner må raskt kunne trekke ut relevant informasjon fra store datamengder. Det handler om å kunne omgjøre data til handling.

          Single-tenant vs. multi-tenant skybasert ERP

          Bedrifter som vurderer skybasert ERP må blant annet vurdere om man ønsker en single- eller multi-tenant løsning. Spørsmålet her er hvordan programvaren best distribueres og drives. Funksjonaliteten som tilbys er den samme.

           Standard for de fleste sky-applikasjoner er en multi-tenant implementering der en skyleverandør deler infrastruktur, applikasjoner og plattformer på tvers av flere kunder. Leverandøren administrerer skalerbarhet, sikkerhet og oppgraderinger. Dette er kostnadseffektivt, men ulempen er at bedriften får mindre kontroll over sine ERP-applikasjoner.

            Med en single-tenant løsning – noen ganger kalt «hosted» eller «managed services» – får man vanligvis større kontroll over miljøet. Bedriften får dedikert tilgang til skybasert infrastruktur, apps eller en plattform. En slik løsningen tilsvarer å kjøre applikasjonen i en privat sky, bortsett fra at den kjøres i skyleverandørens økosystem, noe som gjør det enklere å integrere med andre programmer eller tjenester som kjører hos samme skyleverandør.

             Hvordan velge ERP-løsning?

             Ettersom flere og flere bedrifter ser fordelene med en infrastruktur som gjør det mulig for dem å distribuere ny teknologi over ulike plattformer, samt enklere innsamling, aggregering og analyse av data, ser vi en utvikling mot skybasert ERP og hybride løsninger.

              Utviklingen av skyteknologi er ustoppelig, men som enhver investering krever en beslutning om skybasert ERP en individuell vurdering. Hvordan og når man kommer dit bør tilpasses bedriftens behov og beregnet avkastningen på investeringen (ROI).

               Mange selskaper som investerer i ERP for første gang velger en multi-tenant skyløsning for å unngå fremtidige oppgraderinger, mens en trend blant organisasjoner med lokalt ERP er å starte reisen mot skyen med å ta i bruk utvalgte skyprodukter (som e-handel eller analyse) som satellitter til kjernesystemene. En slik fasetilnærming tillater bedriften en gradvis overgang til skyen, der man begynner med å flytte de områdene som raskest gir avkastning eller inntektsvekst. Mange bedrifter har også lokalt installerte ERP system med mange lokale tilpasninger. Overgang til en mer standardisert skyløsning kan derfor være utfordrende og kreve ekstra planlegging.

                Det er mange momenter som er viktig å vurdere når man skal velge ERP-løsning. Et godt råd er å se etter et alternativ som gir deg mulighet til å velge den veien til skyen som passer best for din virksomhet. Det siste du vil ha er bekymringer for å miste forretningsskritisk funksjonalitet, datasikkerhet eller ytelse. ERP-løsningen du velger bør passe til bedriften, være enkel å implementere, enkel å bruke og ha funksjonalitet som støtter virksomhetens forretningsprosesser. Samarbeid med en pålitelig ERP-leverandør i kombinasjon med en fremtidssentret skystrategi er da et godt utgangspunkt for å forbli konkurransedyktig i en digitalisert verden.

                 Trenger dere hjelp med å anskaffe eller oppgradere ERP? Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvordan vi kan hjelpe.

                 Legg igjen en kommentar

                 Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *