Slik gjør du en Force Field-analyse

Force field-analyse er en tilnærming til faktorene som enten vil støtte eller hindre en endring i en organisasjon.

En Force field-analyse gjennomføres for å få ideer til hvordan man kan forsterke de positive kreftene som bringer et endringsprosjekt fremover, og samtidig håndtere de kreftene som er til blokkerer for – eller bremser fremdriften.

  Hva er en Force Field-analyse?

  Kurt Lewin, en tysk-amerikansk psykolog og pioner innen endringsledelse, utviklet på 1940-tallet konseptet med force-field-analyse som et verktøy for bedre styring av endringsprosesser. Lewins teori sier at endring er summen fra de relative styrkene til konkurrerende krefter.  Drivkreftene presser på for å få en endring, mens motkrefter holder igjen.  I analysen gjennomgås både drivkrefter og motkrefter som påvirker forbedringsarbeidet, for å få ideer til hvordan man kan forsterke de kreftene som bringer arbeidet fremover, og hvordan man håndterer de som bremser eller hindrer fremdrift. En Force Field-analyse hjelper teamet å forstå balansen mellom disse kreftene i forhold til en bestemt endring. 

   Når gjør man en Force Field-analyse?

   En Force Field-analyse gjøres vanligvis tidlig i et prosjekt eller program for å identifisere de mest effektive måtene å gjennomføre endringen på. Ved å sette kreftene opp mot hverandre kan man se på sammenhengen mellom dem. Spesielt viktig kan det være at prosjektgruppen gjør en ærlig vurdering av de underliggende årsakene til motstand. Basert på den forståelsen kan man lettere identifisere tiltak for å fjerne eller redusere motstand og maksimere effekten av drivkreftene. Dette kan ha en avgjørende betydning for prosjektets suksess.

    Ressurser som kreves:

    • Et stort stykke blankt papir festet på en vegg, eller to flip-overs.
    • Nok plass rundt papiret slik at alle i gruppen får tilgang.
    • Markørpenner og post-it-lapper

    Slik gjennomføres en force field-analyse

    Brainstorming fungerer godt for å identifisere både drivkrefter og motstand, så vanlige regler for brainstorming kan brukes. Analyse gjøres best i en gruppe fordi da må man oppnå en konsensus. Her er et oppsett for analyseøkten:

    • Definer problemet som skal analyseres.
    • Tegn en vertikal linje midt på arket.  På høyre side settes drivkreftene, på venstre side motkreftene
    • Diskuter hva som er drivkrefter for endringen og hvilke motkrefter som bremser endringen
    • For hver kraft, sett en poengsum mellom 0 og 5 som indikerer innvirkning (positiv eller negativ). 
    • Bruk rangeringsmetoder for å oppnå konsensus i gruppen.
    • Tegn en pil der lengden tilsvarer poengsummen og pilens tykkelse tilsvarer kraftens relative betydning.
    • Diskuter ideer til hva man kan gjøre for å styrke drivkreftene og fjerne eller redusere motstand
    • Lag en handlingsplan (Hvorfor, Hva, Hvem, Hvor, Når)
    Eksempel: Force Field Analyse

    Force Field-analysen gjøres best i en liten gruppe på seks til åtte personer. Analysen bør ikke tidsbegrenset, men pågå så lenge som trengs å avdekke så mange krefter som mulig.  Det er kvantitet, ikke kvalitet, som er viktig på dette stadiet.

     To avsluttende tips

     Først og fremst er det viktig å Ikke fokusere bare på positive eller negative krefter. Det vil redusere verdien av analysen.  Til slutt, husk at det som kommer frem i en force field-analyse også kan være nyttig input ikke bare til implementeringen, men også prosjektets kommunikasjonsplan.

     Legg igjen en kommentar

     Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *