Teknisk gjeld kan drepe digitale drømmer

Teknisk gjeld kan sammenlignes med monetær gjeld. Hvis teknisk gjeld ikke tilbakebetales kan den gjøre det vanskeligere og vanskeligere å implementere endringer senere.

Teknisk gjeld er et begrep som første gang ble brukt i 1992. Det beskriver «gjeld» virksomheter opparbeider seg ved å ta i bruk teknologi som ikke er 100 prosent ferdig, eller der man har valgt å ta snarveier i programkoden. At man løser IT-oppgaver ut fra kortsiktige hensyn.

  Teknisk gjeld kan derfor være både nødvendig og ønskelig, fordi det gir mulighet til raskt å få på plass nye løsninger.

   Dette er analogt med finansiell gjeld. Det kan være både nødvendig og fornuftig å låne penger, men på et tidspunkt må gjelden tilbakebetales, ellers vil den fortsette å vokse og du vil til slutt gå konkurs. Tilsvarende er det greit å pådra seg teknisk gjeld. Men, akkurat som rentekostnaden på den finansielle gjelden øker vil kompleksiteten i din tekniske gjeld vokse med tiden og til slutt stagnere den teknologiske utviklingen, hvis man ikke gjør noe med den. En endring som bare skulle tatt en måned å levere tar plutselig 3 måneder, deretter 6 måneder. Så viser det seg at det bare er noen få personer i selskapet som kan gjøre endringen på 6 måneder, så slutter noen av dem, så … slik går man fra vondt til verre.

    Når kortsiktige prioriteringer og dårlige tekniske løsninger blir en varig del av produktet blir det til slutt et spørsmål om snarveiene virkelig var verdt det.

     Dessverre er det ofte vanskelig å få en teknisk tilbakebetalingstrategi på plass. Styre og toppledelse har ofte klare forventninger til at digitaliseringen skal kutte kostnader og øke inntektene. Dette øker presset på IT-direktøren, som tradisjonelt er den som har ansvar for de digitale prosessene, effektivisering, automatisering og IT kostnader. IT-direktøren kan ha en svært krevende jobb med å få forståelse for at man, for å komme videre, først må ta regningen for «gammel moro».

      Hva er tegnene på at tekniske gjeld er for høy?

      Teknisk gjeld kan sette en effektiv stopper for innovasjon og muligheter for å etablere nye tjenester. Her er to «røde flagg»:

       I agile miljø ønsker vi å utvikle og ta i bruk programvare i korte sykluser, få raske tilbakemeldinger og så utvikle produktet videre. Dette er bare mulig hvis det er mulig å få på plass gode, automatiserte tester som sikrer at en endring ikke ødelegger noe et annet sted i koden, ellers vil det vil ikke være mulig å slippe nye feilfrie oppdateringer regelmessig. Manglende kvalitet på kode og arkitektur medfører at det blir veldig vanskelig å jobbe smidig og å få alle fordelene med det – uansett hvor bra jobb man gjør med å prioritere backlogen.

        Det er flere måter å måle teknisk gjeld, men ofte brukes bare trivielle ting – som å lage en liste med punkter over kjent gjeld, for deretter å telle antall punkt på listen osv. De virkelige tekniske gjeldsproblemene er de som gjør det vanskelig å gjøre endringer, rette feil, legge til funksjonalitet og gjøre det på en raskt og trygg måte. Dessverre er dette ofte problemer knyttet til systemarkitekturen og derfor noe som kan være vanskelig å fikse.

         Hvis du nærmer deg din tekniske kredittgrense, hva gjør du?

         Man kan tenke at man kan slippe unna teknisk gjeld ved å flytte til «Skyen» der løsningene regelmessige oppgraderes av leverandøren. Dessverre er det slik at mange som leverer løsninger i skyen sliter med egen teknisk gjeld. Ta for eksempel Magento som hadde så mye teknisk gjeld at de må be alle kundene om å sette opp løsningene sine på nytt for å oppgradere til Magento 2.0.

          Selv om bedriften tar i bruk skyteknologi er teknisk gjeld fortsatt noe som må adresseres.  Her er mine fem beste råd til hva man bør gjøre for å håndtere den:

           1. Planlegg i forkant. Sett av tid til å tenke gjennom tekniske problemstillinger før man implementerer en løsning. Den beste måten å håndtere teknisk gjeld er å unngå den.

            2. Ha en systemarkitekt. En person med eierskap til systemarkitekturen er en ressurs for andre teammedlemmer som hjelper dem å unngå å injisere ny teknisk gjeld i miljøet. Han eller hun bør også være på utkikk etter eksisterende teknisk gjeld og sørge for at den tas inn i backlogen, slik at teamet takler den tekniske gjelden når det er hensiktsmessig.

             3. Synliggjør teknisk gjeld. Flere av strategiene krever investeringer. For å lykkes med å redusere teknisk gjeld må det styres, om enn på en smidig måte.

              4. Å redusere teknisk gjeld bør bli en del av bedriftens kultur. Teknisk gjeld kommer ikke til å forsvinne av seg selv, og hvis den ikke håndteres vil den over tid bli verre i form av langsommere og dyrere utvikling av digitale løsninger.

               5. Godta noe teknisk gjeld. Noen ganger er det av taktiske årsaker riktig å godta noe kortsiktig teknisk gjeld. Uansett årsak er en del av beslutningen om å godta teknisk gjeld også å akseptere behovet for å betale den tilbake på et senere tidspunkt. En systematisk oppfølging gjør at å akseptere teknisk gjeld i fremtiden kan gjøres med lav risiko.

                Trenger dere hjelp med å håndtere teknisk gjeld? Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvordan vi kan hjelpe.

                 Photo by Gerd Altmann from Pexels

                  Legg igjen en kommentar

                  Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *