Prosjektledelse

Prosjektleder og Scrum Master
Prosjektledelse omfatter planlegging, organisering, motivasjon og kontroll av ressurser for å oppnå konkrete mål. Det er en midlertidig aktivitet med en begynnelse og en slutt, ofte etablert for å skape forbedring eller merverdi.

IT Rådgiving

Digitale strategier
Hvordan får din organisasjon et konkurransefortrinn i dagens raskt utviklede teknologiske landskap? Vi kan bistå i prosessen med å utarbeide og implementere en IT strategi. Vi hjelper dere også gjerne med IT anskaffelser eller utfordringer knyttet til netthandel eller endringsledelse.

CIO for Hire

Innleid IT Sjef
En god CIO styrker verdien av IT, initierer positive og gjennomslagskraftige endringer gjennom god prosjektstyring, og oppmuntrer organisasjonens medarbeidere til engasjement gjennom samarbeid og kommunikasjon.