Toyota Production System

Toyota Production System (TPS), eller det som nå er kjent som «Lean Manufacturing» regnes som den viktigste årsaken til Toyotas suksess

Taiichi Ohno regnes som oppfinneren av Toyota Production System . Systemets «magre» (Lean) tankegang handler om å eliminere sløsing og effektivisere prosesser og prosedyrer.

  Toyota Production System (TPS) er en kombinasjon av temaer, holdninger og spesifikke teknikker.  Suksessen til denne typen system avhenger av hvor forankret tankegangen er i et selskaps kultur.  Systemets særegne praksis, for eksempel bruk av kanhan-kort og kvalitetssirkler, har fått stor utbredelse.

   “All we are doing is looking at the timeline, from the moment the customer gives us an order to the point when we collect the cash. And we are reducing the time line by reducing the non-value adding wastes.”

   Taiichi Ohno, Toyota Production System

   TPS handler ikke om quick-fixer, nyttige tips eller andre elementer framodeller som knapt skraper i overflaten. Systemet er mer en «arbeidsmåte» som tas i bruk av virksomheten, og krever et dedikert engasjement for å oppnå full fordel Av systemet.

    Sløsing

    Det overordnede temaet for TPS er eliminering av sløsing.  Inventar, utstyr, materialer, tid og andre elementer i produksjonen inkluderer vanligvis mye sløsing som kan elimineres.  Ved å systematisk identifisere sløsing i hvert trinn i produksjonsprosessen vil man ofte finne problemer man ganske enkelt ikke var klar over. 

     Se også : 7 typer sløsing (pluss 3 til)

      Prinsipper

      Ved å identifisere sløsing og eliminere den, og ved å holde systemet solid implementert, oppnår man positive resultater. De underliggende prinsippene, kalt «The Toyota Way», er skissert i følgende prinsipper:

      • Kontinuerlig forbedring
      • Respekt for mennesker
      • Langsiktig filosofi
      • Riktig prosess vil gi riktige resultater
      • Merverdi for organisasjonen ved å utvikle ansatte og samarbeidspartnere

      4 grunnleggende regler

      Den grunnleggende kunnskapen som ligger til grunn for TPS kan oppsummeres i fire grunnleggende regler.  Disse reglene veileder utforming, drift og forbedring av enhver aktivitet for hvert produkt eller tjeneste. Reglene er som følger:

      • Alt arbeid skal være tydelig spesifisert med hensyn til innhold, sekvens, tidspunkt og resultat.
      • Direkte Kunde-leverandør kommunikasjon, og en entydig ja-eller-nei-måte å forespørre og motta svar.
      • Tilgang til ethvert produkt eller tjeneste må være enkel og direkte.
      • Enhver forbedring må gjøres i samsvar med den vitenskapelige metoden, og på lavest mulig nivå i organisasjonen.

      Alle reglene krever at aktiviteter har innebygde tester for automatisk å identifisere problemer.  Det er denne kontinuerlige responsen på problemer som gjør systemet så fleksibelt og tilpasningsdyktig til skiftende omstendigheter.

       Eksempler på sløsing

       Her er et par eksempler på typiske potensielle områder for sløsing:

        Varelager

        Lagerbeholdning kan være et av de største områdene for sløsing.  Den binder opp kapital, blir foreldet og opptar plass og arbeidskraft bare ved å være der.  Ved å minimere mengden av varebeholdning, kan virksomheter minimere mye av sløsingen.  varelageret er også en indikator på effektiviteten av den totale produksjonsprosessen.

         Mennesker

         TPS understreker viktigheten av at alle ansatte deltar i systemet for at det skal være effektivt.  For å fungere på best mulig må mennesker og teknologi integreres på en måte som gjør at den ene ressursen komplimenterer den andre.  Begge er komponenter i et system. Synergien mellom mennesker og maskiner utnytter styrkene og minimere begrensningene for hver komponent.  Ved å kombinere elementene og justere dem mot de samme målene, reduseres sløsing, og effektiviteten blir større.

          Oppsummering

          Toyota Production System og Lean metodikk fokuserer på å fjerne sløsing fra verdistrømmen.  Metoden er velegnet for bruksområder som har høyt volum og relativt standardiserte produkter. Arbeidet blir kraftig standardisert, buffere får nøyaktig størrelse og blir styrt gjennom forskjellige typer «pull» signaler.

           Erfaringene fra TPS har vært en katalysator for andre tilsvarende systemer som «Just in Time Manufacturing» og «Demand Flow Technology». Som de andre Lean systemene handler TPS om å kutte ut prosedyrer og prosesser som ikke bidrar til sluttproduktet. Brukt riktig reduserer TPS unødig innsats og tidsbruk ved å forbedre varelager, kvalitet, planlegging og kundetilfredshet. Gjennom å identifisere – og eliminere sløsing, og sørge for at systemet er solid implementert, oppnår virksomheten positive resultater. Gevinsten av å bruke denne typen systemer er godt dokumentert på bunnlinjene til virksomheter som har tatt i bruk strategiene.

            Legg igjen en kommentar

            Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *