Tre grader av endringsledelse

Omstillinger og store endringer dreier seg like mye om mennesker som om penger, allikevel - eller kanskje nettopp derfor - slår mellom 50 og 80 prosent av alle omstillinger feil.

Endringsledelse har som formål å bistå organisasjoner og ansatte med effektivt å håndtere endringene som skjer i arbeidet deres. Vi kan klassifisere endringsprosjekter i tre kategorier: førstegrads-, andregrads- og tredjegrads endringer.

  Førstegradsendring

  En førstegradsendring innebærer å justere prosessene som brukes i organisasjonen. Her leter man etter gradvise forbedringer, og vanligvis kan man ganske enkelt måle resultatet av endringene. Ofte kan man også øve på den forandringen man planlegger å gjennomføre, for eksempel i et testmiljø eller ved å gjennomføre et pilotprosjekt, og om nødvendig kan man gjøre justeringer før den endelige implementeringen.

   Førstegradsprosjekter kan gjennomføres på tvers av ulike avdelinger og kan ofte reverseres hvis endringene ikke går som planlagt. Denne type endringsprosjekt er blant dem som er mest rett frem, men de krever allikevel god ledelse og det kan fortsatt kreve massive investeringer av tid og penger for å implementere dem. Tradisjonelt er for eksempel oppgradering av ERP systemer en førstegradsendring.

    Andregradsendringer

    Disse prosessene inneholder større, gjennomgående endringer i måten virksomheten opererer på, i motsetning til den gradvis endringen i første grad.

     Dette er vanligvis en reaksjon på massive endringer i markedet. Et eksempel på dette er hvordan eksisterende detaljhandel møter ny konkurranse fra ulike aktører på Internett. Man investerer i nye forretningsmodeller og introduserer nye krav og suksesskriterier som medfører betydelige endringer i ansattes jobbinnhold, og dermed et behov for opplæring og ikke minst kulturelle tilpasninger. Ofte er disse endringene så omfattende og gjennomgående at de ikke kan reverseres. En slik omstilling krever omfattende planlegging og er krevende for både ledelse og ansatte.

      Tredjegradsendringer

      Tredjegradsendringer er mer sjeldne, men kan være svært kritisk for dem det gjelder, spesielt bedrifter som sliter med en foreldet forretningsmodell.

       Mange bedrifter, fra kameraprodusenten Kodak, som i sin tid var en global markedsleder, til videobutikken på hjørnet er alle forsvunnet fordi ny teknologi og nye forretningsmodeller gjorde dem overflødig, og de ikke gjennomførte en suksessfull tredjegradsendring for å overleve.

        Gjennomføring av tredjegradsendringer krever mye kompetanse i tillegg til et stort engasjement fra toppledelsen, ettersom man søker å endre selve formålet for organisasjonens eksistens. Her må man ikke bare håndtere de samme utfordringer som ved andregradsendringer, men i tillegg også gjennomføre innovasjon og markedsanalyser.

         God endringsledelse

         Et endringsprosjekt medfører ofte organisatoriske endringer. Uansett graden av endring er prosessen aldri bare et organisasjonsspørsmål, men også viktig for de ansatte, som har behov for å vite hvordan jobbene deres vil bli påvirket. Gode endringsledere bruker tid på å kommunisere med ansatte og etablere en forståelse for behovet for endring, og veien videre. De vet at medarbeidernes holdning til endringene kan bli en avgjørende suksessfaktor for en vellykket omstilling.

          Det finnes ikke en ferdig oppskrift på en smertefri omstilling. Endringsledelse er krevende og utfordrende, men ikke minst viktig. For som USAs 42. president Bill Clinton, sa i et av sine foredrag: «Det vi ønsker skal bli varig, må vi forandre.»

           Trenger dere hjelp med prosjekt- eller endringsledelse? Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvordan vi kan hjelpe.

            Legg igjen en kommentar

            Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *