Valg av riktig metode kan redusere risiko

Dessverre finnes det ikke en enkel forklaring på hvorfor IT prosjektet ofte går galt. Men riktig valg av metodikk kan fjerne noe av risikoen for å mislykkes.

Mange organisasjoner drar ikke nytte av beste praksis prosjektstyringsverktøy og teknikker og har derfor et potensiale for forbedret prosjektledelse. Det kan trengs. Undersøkelse The State of Project Management fra 2017 fant at kun 34% av prosjektene ble ferdig på tid, og bare 42% kommer i mål på budsjett.

  Tradisjonelle «Fossefall»

  Den tradisjonelle fossefallsmodellen er en sekvensiell tilnærmingen til prosjektstyring med røtter tilbake til produksjons- og byggebransjen.  Navnet er en metafor for «nedstrømmen» av vann i en foss. Modellen kjennetegnes av klare, faste og veldokumenterte krav til den endelige leveransen, detaljert planlegging i begynnelsen av prosjektet og en sekvensiell kjede av prosjektfaser. Prosjektets tidslinje blir planlagt i begynnelsen sv prosjektet.  Det planlagte resultatet leveres på slutten av prosjektets tidslinje. Arbeidet skal gå fremover. Å gå tilbake til en tidligere fase er i de fleste tilfeller vanskelig, kostbart, frustrerende og tidkrevende. Hvis en fase er forsinket, forsinkes alle andre faser også.

   Studier har vist at i opptil 80% av mislykkede programvareprosjekter var bruken av fossefallsmetoden en av hovedårsakene til at prosjektet feilet. 

    Agile (smidige) prosjekter

    Forskning fra Price WaterhouseCoopers, viser at agile prosjekter er 28% mer vellykkede enn tradisjonelle fossefall. Å velge en smidig metode, som f.eks. Scrum, er allikevel ikke en garanti for suksess.  En Standish Group-studie viste at med agile ble 42% av prosjektene levert til rett tid, på budsjett og med alle forventede funksjoner, mens bare 26% av tradisjonelle fossefall-prosjekter klarte å oppfylle de samme kriteriene.

     Det er etterhvert mye dokumentasjon på at agile (smidige) prosjekter generelt gir raskere resultater og er mer vellykket enn tradisjonelle fossefall, men transformasjonen til en smidig organisasjon er ikke uten utfordringer.  Her er noen av de viktigste årsakene til at agile prosjektene mislykkes ifølge den årlige internasjonale «State of Agile» undersøkelsen fra 2018.

     • Manglende erfaring med agile metoder
     • Bedriftskultur og motstand mot endring
     • Manglende støtte fra ledelsen
     • Motvilje mot å ta agile metoder i bruk
     • Mangelfull opplæring

     Ikke alle prosjekter bør være agile

     Bare 42% av Agile-prosjektene lykkes i å være Agile.  Hvorfor er det så vanskelig?

      Agile metodikker innebærer nye verdier, praksiser og prinsipper. Metoden kan gi noen fordeler i forhold til tradisjonelle fossefall, men agile prosjekter er også ganske krevende og det er noen situasjoner der man ikke bør bruke en smidig tilnærming.  

       Dette gjelder prosjekter der:

       • Prosjektet er lite med et tydelig definert mål og tilstrekkelig tid til gjennomføring
       • Oppdragsgiver stiller strenge krav til dokumentasjon fra hver fase i prosjektet
       • Oppdragsgiver stiller krav om at en fase skal godkjennes før den neste kan starte
       • Oppdragsgiver ønsker tradisjonell prosjektmetodikk
       • Organisasjonen ikke ønsker å investere i agile kompetanse
       • Organisasjonen ikke ønsker å endre seg
       • Leveransen er detaljert beskrevet i en kravspesifikasjon
       • Det ikke er mulig å sette sammen selvorganiserte team

       Dersom prosjektet møter et av disse kriteriene bør man seriøst vurdere å gjennomføre prosjektet som et tradisjonelt fossefall.

        Se også : 7 kjennetegn på en god prosjektleder.

         Oppsummering

         Agile metoder og tradisjonelle fossefall er ikke gjensidig utelukkende.  En agile tilnærming kan være riktig i et prosjekt, et tradisjonelt fossefall i et annet. Valg av metodikk handler mest om å velge den metoden som passer prosjektet best.

          Agile passer best for prosjekter med mye usikkerhet, der kreativitet og innovasjon brukes for å finne den beste løsningen.

           Fossefall passer best til prosjekter med relativt lav usikkerhet, der god planlegging og kontroll er viktigst for å komme i mål på tid og budsjett. 

            Mye kan gå galt i IT-prosjekter. Svært mye. Og mye går galt. Men man kan ikke peke på ett konkret problem som årsaken til at IT-prosjekter feiler. Det er mange bakenforliggende årsaker.  Valg av riktig prosjektmetodikk er ingen garanti for suksess, men riktig metode, og kunnskap om styrkene og svakhetene med de ulike metodene, kan redusere risiko for at prosjektet går galt.

             Legg igjen en kommentar

             Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *